English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Razvojne agencije združenja ZORA sodelujejo pri skupnem projektu »Zdravju prijazno delovno okolje«

18. avgust 2016 -  Združenje območnih razvojnih agencij Slovenije – ZORA, ki ga koordinira Razvojni center Srca Slovenije sodeluje v projektu »Zdravju prijazno delovno okolje za zdrave, aktivne in motivirane pisarniške delavce«. Projekt vodi Razvojna agencija Savinja, sodeluje pa še Skupnost občin Slovenije in Združenje regionalnih razvojnih agencij Slovenije.

Partnerji so uspešno kandidirali na Javnem razpisu Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2015 in 2016.

V Žalcu je 23. oktobra 2015 potekal prvi dogodek z naslovom »Zmenek z zdravjem«, na katerem je bilo predstavljeno brezplačno spletno interaktivno orodje OiRA za ocenjevanje tveganj za varnost in zdravje v pisarnah ter vaje in trening za spopadanje s stresom pri delu.

Trenutno v okviru projekta poteka natečaj za »Ful zdravju prijazno delovno prakso«, s katerim želimo partnerji spodbuditi interes organizacij za prenos dobrih praks na področju zdravju prijaznih delovnih mest pisarniških delavcev. Vse predlagane delovne prakse bodo predstavljene na spletni strani projekta in bodo v pomoč in navdih snovalcem promocij zdravja za njihovo nadaljnje širjenje in prenos v druga okolja po Sloveniji.

Projekt se bo zaključil konec oktobra 2016 in poleg številnih izobraževalnih in promocijskih aktivnosti, ki se bodo izvajale na območju celotne Slovenije, bodo ključnega pomena smernice za izdelavo Programa promocije zdravja pri delu na izbranem delovnem mestu, ki se bo izdelal na podlagi pridobljene analize ocene tveganj na delovnem mestu in delavnic.Produkcija: Peternet