English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Vabilo k sodelovanju pri oceni stanja na področju mobilnosti v Občini Litija22. julij 2016 - Občina Litija pripravlja Celostno prometno strategijo (CPS). To je dokument, ki bo podlaga za pridobivanje sredstev za izvedbo posameznih ukrepov s področja trajnostne mobilnosti. Izvajanje ukrepov, ki jih bo določala CPS, bo imelo vpliv na vaše življenje in mobilnost, zato je izjemnega pomena, da sodelujete pri njeni pripravi.

Prvi korak v pripravi CPS, je temeljita analiza obstoječega stanja. Če želite, da bi ta vključevala tudi vaše poglede in ocene, sodelujte z nami in izpolnite anketo. Izpolnjeni podatki bodo skupaj z drugimi obravnavani in vključeni v pripravo celovite analize stanja prometa in mobilnosti v občini. S tem dejanjem boste pomembno prispevali k temu, da bo analiza stanja kakovostnejša in bo vključevala različne vidike, ki jih brez vašega sodelovanja mogoče ne bi.


Zato vas vabimo, da sodelujete v anketi, ki smo jo pripravili ter odgovorite na nekaj kratkih vprašanj o vaših potovalnih navadah in o zadovoljstvu z ureditvijo prometa v Občini Litija.
Izpolnjevanje ankete vam bo vzelo največ 15 minut časa.

Spletna anketa je do 15.9.2016 dosegljiva na tem naslovu.

Analogna anketa pa je natisnjena v julijskem Občanu. Izpolnite jo, izrežite in jo do 15.9.2016 oddajte v nabiralnik v občinski stavbi ali jo pošljete na naslov Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija. 

Z izpolnjeno anketo lahko sodelujete tudi v nagradnem žrebanju za privlačno nagrado - mestno kolo.

Pravila nagrade igre
 CPS


Produkcija: Peternet