English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Srce Slovenije kot primer dobre prakse v knjigi o Integralni zeleni Sloveniji

15. julij 2016 - V tednu pred 25. junijem, ko je Slovenija praznovala 25-letnico samostojnosti, je pri mednarodni znanstveni založbi Routledge v Londonu izšla knjiga »Integral Green Slovenia«. Namenjena je vsem, ki želijo s svojim snovanjem in delovanjem prispevati k trajnostni prihodnosti. Uredili so jo dr. Darja Piciga, prof. Alexander Schieffer in prof. Ronnie Lessem, poleg urednikov pa jo je napisalo še več kot 40 slovenskih avtorjev. Navdihujoče zgodbe so z integralnim pristopom razložili in povezali v celosten model, ki pokaže pot do trajnostne prihodnosti za vso Slovenijo.

Knjigo je pri založbi Routledge možno naročiti v tiskani in elektronski verziji, dostopna pa je tudi v spletnih knjigarnah. Daljšo predstavitev v angleščini s preglednim uvodnim poglavjem je mogoče prebrati na spletni strani Centra za integralni razvoj Trans4m, kjer delujeta oba tuja soustvarjalca knjige, ki sta hkrati avtorja integralne teorije.

Mednarodna predstavitev knjige je potekala 7. julija na konferenci »Zaupanje in integriteta v globalnem gospodarstvu« (Trust and Integrity in the Global Economy - TIGE 2016), v kraju Caux v Švici. V Sloveniji je načrtovanih več predstavitev knjige od začetka septembra dalje. Napovedi bodo objavljene na spletni strani Integralne zelene Slovenije.

Občine Solčavsko, Šentrupert in Poljčane, model regionalnega razvoja Srca Slovenije, Biotehniški center Naklo, Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica, visokotehnološki podjetji Domel in Pipistrel, Inštitut Metron z Andrejem Pečjakom, zeleno socialno podjetje Tekstilnica in še druge odlične prakse (okrog 20 se jih predstavi v knjigi) so razloženi z integralnim pristopom. Torej kako vsak po svoje na originalen način prepletajo elemente narave in skupnosti, kulture in duhovnosti, znanosti in tehnologije ter politike in ekonomije – ki jih povezujejo in navdihujejo vrednote, moralno jedro v središču. Ob tem pa so vpeti v evropske procese in gradijo na slovenski kulturni dediščini.

Od iskanja slovenske identitete do boja s podnebnimi spremembami in so-ustvarjanja mrežne družbe; od geomantije, geokulture in integriranega razvoja do biodinamičnih šolskih vrtov, študijskih krožkov ter vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj; od EKOCI-ja, InTerCeR-a, Zadruge Dobrina, Urbanih brazd in CAAP-a kot civilnodružbenih iniciativ do Slovenskega foruma socialnega podjetništva, podjetja M-Sora in mladih ustvarjalcev, ki so uspeli s sodelom in množičnim financiranjem (coworking, crowdfunding) – vse to je Integralna zelena Slovenija.

Pri vseh praktičnih primerih in tudi pri celotnem modelu Integralne zelene Slovenije so v središču vrednote (moralno ekonomsko jedro). Spodbujamo različne ekonomske pristope, od samozadostnega, na naravi in skupnosti temelječega gospodarstva preko razvojnega, v kulturo vpetega gospodarstva in socialnega, na znanju temelječega gospodarstva, do zelenega podjetništva in etičnega bančništva.

Vrednost knjige so že prepoznale ugledne osebnosti, kot so dr. Hoesung Lee, aktualni predsednik Medvladnega panela za podnebne spremembe (IPCC), Lawrence Bloom, generalni sekretar fundacije Be Earth z ugledno kariero v poslovnem svetu, dr. Zoran Stančič, vodja Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji, dr. Ibrahim Abouleish, ustanovitelj biodinamične skupnosti in podjetja Sekem v Egiptu, in med Slovenci prav gotovo najbolj znan: misijonar Pedro Opeka, ki podobno kot drugi avtorji priporočil, objavljenih na začetku knjige, opozarja na pomen etike za trajnostni razvoj družbe in gospodarstva. Po njegovem mnenju knjiga prepričljivo kaže, da so globoke vrednote ter jasno izraženo moralno gospodarsko jedro predpogoj za pravičnost, enakost in trajnostno gospodarstvo.


Knjiga »Integral Green Slovenia«.
Produkcija: Peternet