English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Razvojni center Srca Slovenije je prejel certifikat za Učečo se organizacijo

10. junij 2016 - Na Akademsko gospodarskem kongresu v Brdu pri Kranju je 8. junija Razvojni center Srca Slovenije prejel certifikat »Learning Brand« - znak za Učečo se organizacijo. Razvojni center Srca Slovenije se je namreč v letu 2015 vključil v sistem Učečih se organizacij, ki omogoča, da organizacija izkoristi vsa znanja, ki jih imajo zaposleni.

Akademsko gospodarski kongres je tudi dogodek na katerem se nagradijo najboljši mladi potenciali in njihovi dosežki na področju znanja ciljni publiki (podjetjem in javnim institucijam – bodočim zaposlovalcem). V ta namen je ambasadorka znanj Aleksandra Gradišek na dogodku podelila referenco študentki Fakultete za družbene vede Teji Vavtar za seminarsko delo z naslovom "Znamčenje prostora na primeru tržne znamke Srce Slovenije". Priznanje je prejela tudi Ana Savšek iz Razvojnega centra Srca Slovenije za vlogo mentorice.

Cilj dogodka je prepletanje sodelovanja med ambasadorji znanj, različnimi organizacijami in šolskimi institucijami z vsega sveta in predstavlja posebno priložnost za vzpostavljanje novih kontaktov in promocijo znanj na globalni ravni. V okviru dogodka je potekala tudi mednarodna konferenca »Učinki povezovanja znanj«, kjer je Aleksandra Gradišek predstavila dobro prakso Srca Slovenije, kako se s povezovanjem prenaša znanje v lokalno okolje.


Podelitev priznanja Referenca Teji Vavtar in priznanja Mentor Ani Savšek. 

 
Ambasadorka znanj Aleksandra Gradišek. 


Podelitev priznanja Mentor Ani Savšek.


Produkcija: Peternet