English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Nov projekt Trinno za spodbujanje podpornega okolja za podjetništvo

2. junij 2016 - Razvojni center Srca Slovenije kot partner sodeluje v novem evropskem projektu z imenom »TRINNO«, ki se izvaja v okviru programa Interreg Europe. Projekt se bo ukvarjal s promoviranjem podpornega okolja za podjetništvo v petih evropskih regijah in spodbujal deležnike v posameznih državah k čim bolj aktivni vlogi pri zavzemanju za izboljšanje instrumentov politike na tem področju. Uvodno srečanje partnerjev projekta je potekalo od 30. do 31. maja 2016 v Barceloni.

Osrednje teme razvoja Evropske Unije so ustvarjanje novih delovnih mest, ustanavljanje podjetij, rast in inovacije in s temi izzivi se bo ukvarjal tudi projekt TRINNO. Kot rezultat projekta se predvideva izboljšanje strukture upravljanja politik na tem področju. Vodilni partner projekta TRINNO je Arezzo Innovazione iz Italije, Razvojni center Srca Slovenije pa vodi delovni paket Komunikacije in diseminacije in tako skrbi za promocijo projekta navzven.

V okviru projekta bodo pripravljene analize stanja v regijah, ki sodelujejo v projektu, izvedene pa bodo tudi različne izobraževalne delavnice in izmenjave dobrih praks. Organizirani bosta dve večji konferenci na mednarodni ravni v Szegedu na Madžarskem in v Arezzu v Italiji.

Uvodno srečanje partnerjev je gostil španski partner – Univerza Barcelona. Partnerji projekta so v Barceloni obiskali inkubator za start-upe »Barcelona Activa«, ki deluje že 30 let in je financiran s strani vlade španske avtonomne skupnosti Katalonija. Gre za enega najboljših evropskih primerov dobre prakse podpore mladim podjetjem. Partnerji so obiskali tudi znanstveni park Barcelona Scientific Park in prostore novega centra MediaTic start-up, ki skrbi za izobraževanja mladih podjetnikov in svetovanje pri oblikovanju njihovih poslovnih načrtov. Partnerji so se sestali tudi s predstavniki vlade Katalonije in ljudmi, ki so odgovorni za razvoj podpornega okolja za podjetništva v Barceloni. 1. in 2. junija so se lahko udeležili tudi dogodka BIZ Barcelona, ki promovira podjetništvo in ustanavljanje start-upov ter se ga je udeležilo preko 10.000 ljudi.


Partnerji projekta so v Barceloni obiskali inkubator za start-upe »Barcelona Activa«.


Uvodno srečanje partnerjev je gostil španski partner – Univerza Barcelona.


Partnerji projekta TRINNO v Barceloni.


Produkcija: Peternet