English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Nov projekt HoCare za inovativne rešitve za oskrbo na domu

19. maj 2016 - Razvojni center Srca Slovenije kot partner sodeluje v novem evropskem projektu z imenom »HoCare«, ki se izvaja v okviru programa Interreg Europe. Projekt se bo ukvarjal z iskanjem inovativnih rešitev za oskrbo na domu in spodbujal različne deležnike v posameznih državah k čim bolj aktivni vlogi pri zavzemanju za spremembe na tem področju. Uvodno srečanje partnerjev projekta je potekalo od 17. do 18. maja 2016 v Pragi.

Staranje prebivalstva je izziv za vse regije v Evropski Uniji, a hkrati pomeni tudi priložnost za rast in delovna mesta, saj je v inovativnih rešitvah za oskrbo na domu veliko potenciala tudi za mala in srednje velika podjetja. Kot rezultat HoCare se predvideva izboljšanje strukture upravljanja politik na tem področju. Pripravljena bo analiza stanja na območju, izvedene pa bodo različne tematske delavnice, kjer si bodo partnerji izmenjali dobre prakse s področja oskrbe na domu.

Vodilni partner projekta HoCare je Razvojna agencija Nikozija iz Cipra, Razvojni center Srca Slovenije pa vodi delovni paket Komunikacije in diseminacije in tako skrbi za promocijo projekta.


Uvodno srečanje partnerjev projekta v Pragi.


Razvojni center Srca Slovenije kot partner sodeluje v novem evropskem projektu »HoCare«.


Produkcija: Peternet