English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Z mladimi v Trbovljah o vstopu v podjetništvo

18. maj 2016 - V ponedeljek, 16. maja 2016 je v Trbovljah v sklopu sodelovanja Razvojnega centra Srca Slovenije ter Območnih služb Zavodov za zaposlovanje potekala prva delavnica na temo »Pogoji za vstop v svet podjetništva«. Pred tem so bile delavnice dobro obiskane tudi v Domžalah, skupaj pa se je udeležilo že preko 50 potencialnih podjetnikov, ki se želijo samozaposliti.

Razvojni center Srca Slovenije ima dve podjetniški točki VEM in sicer v Mengšu ter Litiji, kjer poleg svetovanj in informiranj, podjetniki lahko opravijo postopek registracije s.p. ali d.o.o., spremembe, odjave.

Na brezplačnih delavnicah potencialni podjetniki pridobijo:
  • celovito obravnavo statusa s.p. ali d.o.o., osebno dopolnilno delo,
  • informacije o razlikah v obdavčitvi, olajšavah, oblik zastopanja, dejavnostih, izobnrazbenih pogojih, postopkov, načinov vodenja knjig.
Poudarjeno je tudi področje varnosti in zdravja pri delu, vključno z oceno tveganja, ki jo samozaposlenim (s.p.) ni potrebno izdelati, v kolikor ocenjujejo, da ni posebnih tveganj v delovnem okolju. Udeležencem je predstavljeno tudi poslovanje preko poslovnega ali zasebnega računa, saj s.p. lahko poslujejo s svojim osebnim računom (vendar nekatere banke te možnosti ne dopuščajo).

Naslednje delavnice bodo organizirane na Uradu za delo v mesecu juniju v Domžalah in Trbovljah.
Produkcija: Peternet