English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Srečanje Konzorcija rokodelskih centrov Slovenije v Rogatcu

14. april 2016 - V sredo, 13. aprila 2016, je v Rogatcu potekalo srečanje Konzorcija rokodelskih centrov Slovenije. Delovno srečanje je bilo namenjeno temam o napredovanju pri dogovorih s pristojnimi inštitucijami glede ureditve statusa rokodelstva in s tem povezane nove zakonodaje, organizaciji Slovenskega rokodelskega festivala 2016, pripravi skupnega projekta med slovenskimi LAS-i in rokodelskimi centri iz Slovenije ter pobudam za mednarodno povezovanje. 

Po delovnem srečanju so predstavniki Rokodelskega centra Rogatec, ki deluje v okviru Zavoda za kulturo, turizem in razvoj Rogatec, predstavnikom drugih rokodelskih centrov pokazali Grad Strmol, na katerem izvajajo rokodelske delavnice.


Predstavniki rokodelskih centrov se združeni v Konzorcij rokodelskih centrov Slovenije redno srečujejo. 

Produkcija: Peternet