English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


V Litiji gostili Strateško konferenco Tehnološke agencije Slovenije TIA

V torek, 14. oktobra 2008, je na občini Litija potekala konferenca Tehnološke agencije Slovenije TIA na temo ugotovitve tehnoloških potreb slovenskih regij in občin. Udeleženci so opozorili na potrebe in ovire, s katerimi se soočajo. Med drugimi je tudi Franci Rokavec, župan občine Litija in predsednik Razvojnega partnerstva središča Slovenije, opozoril na velike razvojne razlike med občinami znotraj Ljubljanske urbane regije ter poudaril, da bi morala država bolj učinkovito podpirati razvojna partnerstva znotraj regij. Center za razvoj Litija je kot soorganizator prireditve predstavil turistični produkt Trkamo na vrata dediščine ter njegov razvoj v blagovno znamko Srce Slovenije z vidika regionalnega povezovanja. Konference se je udeležila tudi Mojca Kuclar – Dolinar, ministrica za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo.

Produkcija: Peternet