English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Na ocenjevanje za uporabo znamke Srce Slovenije prijavljenih kar 90 prehranskih in rokodelskih izdelkov

7. april 2016 - 1. aprila se je iztekel rok za prijavo na prvi razpis za pridobitev pravice do uporabe znamke Srce Slovenije. Ocenjevanje izdelkov za pridobitev znaka kakovosti Srce Slovenije bo potekalo v torek, 26. aprila 2016, strokovna komisija bo pregledala kar 90 prehranskih in rokodelskih izdelkov.

Prehranske izdelke bo ocenjevala 3-članska komisija v sestavi:
  • predsednica komisije dr. Tanja Lešnik Štuhec, svetovalka za načrtovanje na področju turizma in gostinstva;
  • član komisije prof. dr. Janez Bogataj, etnolog ter odličen poznavalec naše kulinarike in gastronomije;
  • član komisije chef Janez Bratovž, kuharski mojster.
Rokodelske izdelke bo ocenjevala 3-članska komisija v sestavi: 
  • predsednica komisije dr. Tanja Lešnik Štuhec, svetovalka za načrtovanje na področju turizma in gostinstva;
  • član komisije dr. Janez Bogataj, etnolog ter odličen poznavalec našega rokodelstva;
  • član komisije Matej Zupančič, oblikovalec. 

Dostava rokodelskih izdelkov: 

Ponudniki, ki še niste dostavili prijavljenih rokodelskih izdelkov, storite to do 25. aprila 2016. Dodatne informacije: Mija Bokal (mija.bokal@razvoj.si, 051 312 738). 

Dostava prehranskih izdelkov: 
Prosimo vas, da izdelke prijavljene v ocenjevanje dostavite v obdobju od 18. do 22. 4. 2016, izdelke s krajšim rokom trajanja pa v ponedeljek, 25. 4. 2016. Dostavite jih v pisarno Jarine na naslov Kidričeva cesta 1, 1270 Litija. Za ocenjevanje potrebujemo po en izdelek v prodajni embalaži oziroma pri kmetijskih pridelkih v transportni embalaži (gajbica), vsi pa morajo biti označeni z deklaracijo proizvajalca. Prosimo tudi, da zapišete, v kakšnih pogojih moramo hraniti izdelke (hladni režim, temen prostor …) in nas opozorite na posebnosti pri pripravi izdelka na ocenjevanje (npr. na koliko stopinj naj bo ohlajeno vino …). Za vsa dodatna pojasnila pokličite Vesno Erhart (vesna@jarina.si, 041 745 184) ali Branka Hostnika (branko@jarina.si, 051 339 343).

Račun za strošek včlanitve v Mrežo ponudnikov KTZ Srce Slovenije in ocenjevanje izdelkov vam bomo, skladno s cenikom, poslali po ocenjevanju.
Produkcija: Peternet