English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Ustvarjalci turizma v Srcu Slovenije se povezujemo za skupne projekte

21. marec 2016 - Razvojni center Srca Slovenije se skupaj z ustvarjalci turističnega razvoja in s turističnimi ponudniki z območja Srca Slovenije pripravlja na projekte, ki jih bo mogoče uresničevati s sredstvi različnih nacionalnih in evropskih razpisov. Snovanje novih skupnih projektov je bilo tudi jedro srečanja na Veliki Planini, ki je potekalo 18. marca 2016.

Predstavniki Zavoda Zavod za turizem in šport v občini Kamnik, Javnega zavoda Bogešperk, Velike Planine, Term Snovik, Pustolovskega parka Geoss ter občin Kamnik, Mengeš, Lukovica in Šmartno pri Litiji so skupaj z ekipo Razvojnega centra Srca Slovenije z zunanjimi sodelavci najprej pregledali uresničevanje načrtov, zastavljenih s Strategijo razvoja in trženja turizma v Srcu Slovenije za obdobje 2011-2018 ter s svojimi idejami dopolnili program dela na turističnem področju za leto 2016. Po seznanitvi z razpisi, ki so že ali bodo objavljeni v letošnjem letu, pa so spregovorili predvsem o možnostih snovanja skupnih projektov, ki bi izboljšali turistično ponudbo na območju od Kamnika do Šmartnega ob Litiji oz. od Kamniških Alp do ravnic ob reki Savi in naprej do dolenjskih gričev.

Možnosti za pridobivanje sredstev na področju turizma iz evropskih in nacionalnih razpisov ter razpisov Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (za storitve podpornega okolja za turistični sektor ter za dvig konkurenčnosti gospodarstva in poslovnega okolja) predstavljajo zlasti inovativnejši turistični produkti in storitve ter razvoj turizma v skladu z načeli zelenega, sonaravnega gospodarstva. Pomembno področje za pridobivanje razvojnih sredstev so tudi razpisi za Lokalne akcijske skupine v okviru Evropskega kmetijskega sklada (LEADER) in Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Prisotni na prvem tovrstnem povezovalnem srečanju letos so v debati poudarili, da bodo razvojne pobude in projekti kot doslej izhajali iz lokalnih potreb, možnosti za skupne projekte pa so videli predvsem na področju voda in vodnih virov, kar je tudi aktualna nosilna tema slovenskega turizma. Za celotno območje Srca Slovenije vidijo udeleženci kot posebej pomembne teme tudi razvoj t.i. dostopnega turizma in trajnostne mobilnosti ter raziskovanje in uporabo etnološke dediščine območja. Posebej pomembni so tudi kanali komuniciranja in promocije, kjer gre predvsem za razvoj ustreznih spletnih oz. digitalnih pristopov. Na srečanju je bilo podanih več konkretnih tematskih pobud, ki pa jih bodo udeleženci še ocenjevali in dopolnjevali.

Naslednje srečanje turističnih destinacij, ponudnikov in institucij, ki se ukvarjajo z razvojem turizma na območju Srca Slovenije, bo predvidoma junija.Snovanje novih skupnih projektov na srečanju na Veliki Planini


Produkcija: Peternet