English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Do računovodskih storitev na VEM točkah v Litiji in Mengšu

 23. februar 2016 - Podjetniki z območja Srca Slovenije se lahko na VEM točki v Litiji ali v Mengšu zdaj dogovorite za strokovno vodenje knjig po konkurenčnih cenah, na voljo pa vam je tudi cela vrsta drugih specializiranih storitev. Posebnost VEM točk v Srcu Slovenije je, da razvijajo svetovanje za resnično celostno podporo poslovanja: od pomoči pri pridobivanju kreditov do mediacije in drugih strokovnih pomoči.

Poleg storitev, ki jih ponujajo slovenske točke VEM – Vse na enem mestu, lahko na točkah v Litiji in Mengšu podjetniki z območja Srca Slovenije računajo tudi na dodatne strokovne storitve. Na točkah, kjer je sicer poskrbljeno za registracijo podjetij in ureditev različnih statusnih sprememb, lahko podjetniki odslej uredijo tudi vodenje računovodstva, dobijo pomoč pri odpiranju poslovnih računov in urejanju bančnih kreditov in pridobitvi sredstev na javnih razpisih, naročijo izdelavo poslovnih načrtov, se posvetujejo o reševanju poslovnih sporov z mediacijo in podobno. Podjetniki Srca Slovenije se tu vključujejo v lokalno Podjetniško mrežo, ki jim še razširja dostop do informacij o javnih razpisih, dogodkih in izobraževanjih.

VEM točki v Litiji in Mengšu, ki delujeta pod okriljem Razvojnega centra Srca Slovenije, sta se pomoči podjetnikom lotili na bolj celosten način, kot je to predvideno na običajnih VEM točkah po Sloveniji. Ko podjetnik tu na najenostavnejši način uredi formalna razmerja z državo, se lahko s strokovnjaki osebno posvetuje o vidikih poslovanja, ki vpletajo preverjene računovodske servise in banke ter usposobljene mediatorje za hitrejše in cenejše reševanje poslovnih sporov.Podjetniška svetovalka Irena Tonin na VEM točki Mengeš


Do zanesljivih računovodskih storitev


Podjetnik z območja Srca Slovenije se lahko na VEM točki v Litiji ali v Mengšu dogovori za vodenje knjig po resnično konkurenčnih cenah. Ker strokovnjaki VEM točke pomagajo pri presoji potrebnih storitev, je računovodstvo prilagojeno potrebam posameznega podjetja. Povezava med registracijskimi in drugimi postopki, ki jih podjetnik uredi na VEM točki, in med računovodskimi storitvami še olajša vse obvezne prijave podatkov za FURS ter urejanje socialnih zavarovanj za podjetnike in njihove zaposlene. Urejanje zadev na enem mestu podjetniku prihrani čas, storitev pa je zanesljiva, saj VEM točka sodeluje le s preverjenimi strokovnjaki in z njimi dosega tudi ugodne cene za srčne podjetnike.

Do ustreznih odločitev pri bančnih kreditih in razpisih

Podjetniku, ki se na VEM točki naroči na osebni posvet, strokovnjaki svetujejo pri izbiri banke in bančnih storitev po najugodnejših cenah – od odpiranja prvega poslovnega računa do odločitev za kreditiranje dejavnosti. S svojimi izkušnjami in podjetniški znanji so lahko ključna pomoč pri uresničenju podjetniških vizij, ki jih je treba najprej razdelati v poslovnem načrtu, nato pa za izvedbo načrta zagotoviti sredstva s pomočjo bank ali s pomočjo različnih razpisov.

Do cenejšega reševanja sporov

Ko se podjetnik sooči s težavno izterjavo dolgov ali s kakšnim drugim neizpolnjevanjem pogodbenih obveznosti, se lahko odloči za sodni postopek, lahko pa izbere v številnih primerih lažjo in cenejšo rešitev – mediacijo. Na VEM točki svetujejo, ali je to za določen primer prava pot in pomagajo pri izbiri licenciranega mediatorja, ki podjetnikom z območja Srca Slovenije zagotavlja tudi ugodnejše cene svojih storitev. Sporazum, dosežen v mediaciji, je tako kot sodna odločitev izvršljiva zaradi sodne overitve sporazuma, rezultati pa so običajno hitrejši.

Do pravih informacij in povezav v pravem trenutku

Podjetniki, ki se odločijo za celovitejše sodelovanje z VEM točkami v Srcu Slovenije, prejemajo tedenska obvestila o priložnostih, ki jih ponujajo različni razpisi. Po dogovoru o za posamezno podjetje najbolj zanimivih področjih delovanja, je verjetnost, da bo podjetnik pravočasno in z vso dokumentacijo ustrezno kandidiral na razpisu, veliko večja. K pravočasnemu in partnerskemu delovanju spodbujo tudi povezave, ki jih vzpostavlja Podjetniška mreža Srca Slovenije.

Do mreže novih povezav med podjetniki

Mrežo je kot posebno podporo podjetnikom, ki delujejo na območju od Kamniških Alp do dolenjskih gričev, od obrobja Ljubljane do krajev ob reki Savi, vzpostavil Razvojni center Srca Slovenije. Podjetniška mreža omogoča izmenjavo izkušenj, izobraževanja in svetovanja ter razvija regionalne povezave tako med podjetniki kot med podjetniki in iskalci njihovih izdelkov in storitev. Mreži se lahko pridružite prek spleta ali ob prvem obisku VEM točke v Litiji ali Mengšu.

Do zares osebnega posveta

Osnovne storitve VEM točk so po vsej Sloveniji enake (registracija, statusne sprememb in izbrisi, svetovanje, izobraževanje), posebnost VEM točk Srca Sloveniji pa je zagotovo resnično osebna obravnava, ob kateri lahko podjetnik dobi vse informacije o zanj koristnih specializiranih storitvah. Za dogovor o terminu osebnega posveta pokličite po telefonu 01 896 27 10 ali pošljite e-pošto na naslov info@razvoj.si.


VEM točka LITIJA
Kidričeva cesta 1
1270 Litija
Telefon:
01 896 27 10 (Centrala)
e-pošta: info@razvoj.si
Uradne ure:
PONEDELJEK, TOREK, od 8. do 16. ure; po predhodni najavi

VEM točka MENGEŠ
Slovenska cesta 28
1234 Mengeš 1234 Mengeš
Telefon: 01 723 81 01,
e-pošta: vem@razvoj.si
Uradne ure:
SREDA: od 9. do 16. ure in ČETRTEK: od 9. do 14. ure; po predhodni najavi

Osnovne storitve VEM točk Litija in Mengeš:

• osnovno svetovanje in informiranje ZA POTENCIALNE PODJETNIKE
• registracija podjetij (s.p. ali d.o.o.), statusne spremembe ali izbrisi
• brezplačne informativno-promocijske delavnice

Specializirane storitve VEM točk Srca Slovenije:

• ugodne računovodske storitve
• pomoč pri odpiranju poslovnih računov ter kreditiranju
• izdelava poslovnih načrtov
• tedensko obveščanje in informiranje o priložnostih in novostih
• pridobivanje sredstev na javnih razpisih (sofinanciranje projektov preko nepovratnih sredstev)
• mreženje s podjetniki
• dogodki, prireditve, izobraževanja
• mediacija


Produkcija: Peternet