English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Prijavite se za uporabo kolektivne tržne znamke Srce Slovenije

15. februar 2016 - Če v Srcu Slovenije ustvarjate izdelke unikatnega in industrijskega oblikovanja ali pridelujete in predelujete prehranske izdelke, se lahko zdaj prijavite za uporabo tržne znamke Srce Slovenije. Z znamko boste povečali prepoznavnost svoje ponudbe! Rok za prijavo je 1. april 2016. Preverite razpisne pogoje.Kolektivna tržna znamka SRCE SLOVENIJE se uporablja za označevanje kakovosti na območju destinacije SRCE SLOVENIJE za naslednje kategorije:
  • pridelki (npr.: sadje, zelenjava, poljščine, idr. rastline);
  • prehranski izdelki (npr.: iz mleka, mesa, sadja, zelenjave, žit, drugih rastlin ipd.);
  • rokodelski izdelki ter izdelki unikatnega in industrijskega oblikovanja.
Za pridobitev kolektivne tržne znamke SRCE SLOVENIJE se lahko prijavijo registrirane pravne in fizične osebe, ki ponujajo pridelke in izdelke, za katere se podeljuje pravica do uporabe kolektivne tržne znamke SRCE SLOVENIJE.

Na razpis lahko kandidirajo ponudniki iz 16 občin destinacije Srca Slovenije: Dol pri Ljubljani, Domžale, Hrastnik, Ivančna Gorica, Kamnik, Komenda, Litija, Lukovica, Mengeš, Moravče, Radeče, Šentrupert, Šmartno pri Litiji, Trbovlje, Trzin in Zagorje ob Savi.

Projekt je posebej podrlo sedem občin: Kamnik, Litija, Lukovica, Šmartno pri Litiji, Mengeš, Ivančna Gorica in Šentrupert. Za podjetja in osebe iz navedenih občin je zato prvo ocenjevanje do treh (3) izdelkov BREZPLAČNO.
Ponudniki iz občin Dol pri Ljubljani, Domžale, Hrastnik, Komenda, Moravče, Radeče, Trbovlje, Trzin in Zagorje ob Savi plačajo ocenjevanje svojih izdelkov v skladu z veljavnim cenikom (cena za ocenitev 1-3 izdelkov je 30 EUR).

Za vse ponudnike je pogoj k ocenjevanju plačilo članarine za vstop v Mrežo ponudnikov Srca Slovenije (letna članarina 50 EUR). Končni strošek za ocenitev do 3 izdelkov je torej od 50 do 80 EUR, odvisno od tega, iz katere občine prihaja ponudnik.

Prijavitelj pridobi s prijavo na razpis OSNOVNI PAKET, ki vključuje prijavo v Mrežo ponudnikov Srca Slovenije in prijavo na ocenjevanje izdelkov za pridobitev pravice do uporabe znamke Srce Slovenije. Poleg ocenjevanja izdelkov pridobijo ponudniki tudi naslednje: strokovno delavnico in storitev podjetniškega svetovanja na temo nadgradnje produktov, predstavitev izdelka v spletnem katalogu, profesionalno fotografijo izdelka, materiale za označitev svojih izdelkov v skladu z celostno podobo Kolektivne tržne znamke Srce Slovenije (nalepke, obešenke ali zastavica), možnost prodaje preko prodajnih poti Srca Slovenije in drugo, kar je navedeno v objavljenem ceniku. Poleg tega ponudniki pridobijo še možnost brezplačnega sodelovanja na sejmih in drugih promocijskih dogodkih Srca Slovenije, brezplačno udeležbo na izobraževanjih, predstavitev na spletni strani in socialnih omrežjih Srce Slovenije, promocijske materiale, redno informiranje o aktualnostih in druge ugodnosti.

Ocenjevanje pridelkov, prehranskih in rokodelskih izdelkov bo potekalo postopoma, in sicer v naslednjih terminih:
  • do 1. aprila 2016 prijava za rokodelske izdelke ter izdelke unikatnega in industrijskega oblikovanja: dostava in ocenjevanje bo potekalo v petek, 8. aprila 2016, lokacijo ocenjevanja bomo objavili naknadno;
  • do 1. aprila 2016 prijava za pridelke in prehranske izdelke: dostava in ocenjevanje bo potekalo v petek, 15. aprila 2016, lokacijo ocenjevanja bomo objavili naknadno.
Ponudniki dostavijo za ocenjevanje en (1) izdelek.


Razpisna dokumentacija:

  • Cenik (veljaven od 12. 2. 2016)

Več informacij in pomoč pri izpolnjevanju obrazcev vsak delovni dan od 10. do 12. ure oz. po dogovoru:

Litija, 15. februar 2016

Razvojni center Srca Slovenije
Direktorica Aleksandra GradišekProdukcija: Peternet