English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Ne spreglejte: prihajajo novi razpisi za kmete!

10. februar 2015 - V prihodnjih tednih bo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavilo različne razpise za kmete.

Upravičenci boste lahko pridobili nepovratna sredstva:
  • za prilagoditev na podnebne spremembe in naložbe v izvajanje tehnoloških izboljšav,
  • za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov,
  • za naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa ter
  • za naložbe v ureditev gozdne infrastrukture. Stopnja javne podpore bo različna glede na posamezne razpise, od 30 do 100 % upravičenih stroškov.

Za dodatne informacije in pomoč pri pripravi dokumentacije se obrnite na Razvojni center Srca Slovenije, 01 89 62 710, info@razvoj.si.Produkcija: Peternet