English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Seminar za podjetnike: kako pripraviti davčni obračun in letno poročilo za leto 2015 za s.p. in pravne osebe

22. januar 2016 - Območno obrtno-podjetniška zbornica Litija v sodelovanju z Razvojnim centrom Srca Slovenije vabi podjetnike na seminar "Davčni obračun in letno poročilo za leto 2015 za s.p. in pravne osebe". Seminar bo potekal v torek, 9. februarja 2016, ob 16. uri v prostorih Območne obrtne zbornice Litija.

Vsebina seminarja:
  • Pravne podlage za sestavitev davčnega obračuna za s. p. in pravne osebe;
  • Pregled posameznih postavk davčnega obračuna (davčno priznani prihodki in odhodki; rezervacije in pasivne časovne razmejitve; stroški in vpliv na davčno osnovo; transakcije med povezanimi osebami; obresti od presežka posojil – tanka kapitalizacija; prikrito izplačilo dobička; pogoji za davčne olajšave – kdaj in kako; pokrivanje izgub in pogoji);
  • Posebnosti za davčne zavezance, ki ugotavljajo osnovo na podlagi normiranih odhodkov in način obdavčitve;
  • Odgovori na vprašanja
Predavateljica: davčna svetovalka z licenco Dunja Verbajs.

Cena seminarja je 50 EUR. V ceni je vključeno gradivo. Za člane zbornice veljajo posebne ugodnosti.

Vaše prijave nam posredujte po elektronski pošti na naslov info@razvoj.si. Minimalno število je 10 udeležencev, v nasprotnem primeru se delavnice ne izvede.
 

Produkcija: Peternet