English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Štipendije za dijake in študente - za razvoj regije

Obveščamo vas, da Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije, kot štipenditor (oz. nosilec RŠS Ljubljanske urbane regije) objavlja

JAVNI RAZPIS ŠTIPENDIJ ENOTNIH REGIJSKIH ŠTIPENDIJSKIH SHEM (RŠS LJUBLJANSKE URBANE REGIJE) ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2008/2009

Predmet razpisa

Štipendije iz RŠS Ljubljanske urbane regije so namenjene dijakom in študentom, ki se izobražujejo doma ali v tujini in se bodo po končanem šolanju/študiju zaposlili na območju Ljubljanske urbane regije ali drugače pomembno vplivali na razvoj v regiji.

Pogoji razpisa

Do štipendij iz RŠS Ljubljanske urbane regije so upravičeni:
- dijaki, ki se šolajo za tretjo, četrto in peto raven izobrazbe v RS ali v tujini;
- dodiplomski študenti, ki se izobražujejo v RS ali v tujini in niso zaposleni;
- podiplomski študenti, ki se izobražujejo v RS ali v tujini in niso zaposleni.

Štipendije iz RŠS Ljubljanske urbane regije:
- ne morejo prejeti dijaki/študentje, ki že prejemajo štipendijo ali šolnino iz kateregakoli drugega vira.
- se dodeljujejo dijakom in študentom, ki se šolajo za poklice, po katerih delodajalci povprašujejo (Razvojne potrebe se usklajuje tudi na podlagi liste lokalne deficitarnosti poklicev, ki jo objavlja Zavod za zaposlovanje)

Pravice do štipendije ne more uveljaviti kandidat, ki:
- je v delovnem razmerju ali je vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu RS za zaposlovanje,
- je samozaposlena oseba, ki opravlja dejavnost, vpisano v ustrezni register ali drugo predpisano evidenco na območju RS.

Višina štipendije

Sredstva v višini 50% štipendije zagotovi Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendij, preostalo polovico pa zagotavljajo delodajalci, pri katerih se bodo štipendisti zaposlili za čas trajanja izobraževalnega programa oz. za čas sklenitve pogodbe o štipendiranju. Štipenditor lahko zagotovi sofinanciranje preostale polovice štipendije tudi s strani občin.

Prijava

Prijava na javni razpis mora biti podana na prijavnem obrazcu.
Ponudba štipendij za šolsko/študijsko leto 2008/2009 in obrazec, s katerim se dijaki in študenti prijavijo na razpis je objavljena na spletni strani RRA LUR.

Rok za oddajo prijav je 10. oktober 2008.

Produkcija: Peternet