English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


50 turističnih ponudnikov iz osmih občin o razvoju turizma v Srcu Slovenije

17. november 2015 - Razvojni center Srca Slovenije skozi dogodke in promocijske akcije daje turističnim ponudnikom možnost, da razvijajo svoje dejavnosti. V ponedeljek, 16. novembra, smo v gostilni Repnik v Kamniku organizirali letno srečanje turističnih ponudnikov iz območja Srce Slovenije. Hkrati smo za 50 prisotnih ponudnikov iz osmih občin pripravili tudi izobraževanje na temo kolesarskega turizma, za katerega ima destinacija Srce Slovenije ogromen potencial.

Pred leti je Razvojni center Srca Slovenije na območju vzpostavil turistični produkt z 32 kolesarskimi potmi za treking, cestne in gorske kolesarje. Priložnosti za nadgradnjo sta na srečanju predstavila Jan Klavora in Peter Dakskobler iz zavoda Good Place, ki delujeta na področju razvoja in trženja trajnostnih turističnih produktov. Poudarila sta, da je potrebno izhajati iz tega, kar že imamo, in izpostavila Srce Slovenije kot primer dobre prakse, saj obstoječe kolesarske poti povezujejo 17 občin.

Na srečanju smo skupaj pogledali, kaj smo dosegli v letošnjem letu na področju turizma ter začrtali usmeritve za prihodnje leto. Kot osrednja promocijska akcija so bili v letošnjem letu izvedeni Vikendi odprtih vrat v štirih občinah na območju (Šmartno pri Litiji, Lukovica, Litija in Kamnik). Na ta način smo lokalnim ponudnikom omogočili, da predstavijo svojo ponudbo, dobra promocija pa prinese nove obiskovalce turističnih točk. V naslednjem letu bo poudarek predvsem na nadgradnji obstoječih turističnih produktov kot so kolesarjenje, karavaning in rokodelska doživetja ter na zagotavljanju kvalitetne celostne turistične ponudbe.


50 turističnih ponudnikov iz območja Srce Slovenije na srečanju v gostilni Repnik v Kamniku


Direktorica Razvojnega centra Srca Slovenije Aleksandra Gradišek in Ivan Hribar iz Term Snovik sta žrebala nagrajenca promocijske akcije Vikendi odprtih vrat

Produkcija: Peternet