English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Srce Slovenije na Slovenskih razvojnih dnevih

16. november 2015 - V Državnem zboru v Ljubljani so 10. in 11. novembra 2015 potekali Slovenski razvojni dnevi, ki sta jih ob zaključku Evropskega leta za razvoj 2015 organizirala Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije in Državni zbor Republike Slovenije. Na povabilo organizatorjev je v razpravi sodelovala tudi direktorica Razvojnega centra Srca Slovenije Aleksandra Gradišek.

Razprava na prvem dnevu dogodka se je osredotočila na dve ključni temi, in sicer na izvajanje Agende 2030 za trajnostni razvoj, sprejete septembra letos na Vrhu OZN o trajnostnem razvoju, ter na Svetovni humanitarni vrh, ki bo maja prihodnje leto prvič v zgodovini združil vse akterje s področja mednarodne humanitarne pomoči. Ob tej priložnosti se bo razpravi pridružil tudi evropski komisar za humanitarno pomoč in krizno upravljanje Christos Stylianides.

Vsakoletni Slovenski razvojni dnevi so sicer namenjeni ozaveščanju javnosti o pomenu mednarodnega razvojnega sodelovanja ter predstavljajo forum za razpravo slovenskih in tujih strokovnjakov, predstavnikov vladnih in nevladnih institucij, mednarodnih organizacij in akademske sfere o aktualnih temah s področja mednarodnega razvojnega sodelovanja.


Aleksandra Gradišek je na Slovenskih razvojnih dnevih 2015 predstavila razvojno zgodbo Srca Slovenije

 

Produkcija: Peternet