English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Za podjetnike: nova pomoč na VEM točkah

17. november 2015 - Na VEM točkah Srca Slovenije ste lahko odslej ustanovili podjetje in pridobili številne informacije. Zdaj vam podjetniški strokovnjaki tu pomagamo tudi pri pridobivanju kreditov za mala podjetja in obrtnike, pri vzpostavitvi lastnega računovodstva in vodenju poslovnih knjig ter pri mediaciji, ki lahko prepreči dolgotrajne sodne postopke.


Pomoč pri pridobivanju kreditov in nepovratnih sredstev:

Ko kot manjše podjetje ali obrtnik iščete pravo izbiro financiranja naložb ali dejavnosti, se soočite z zelo različnimi pogoji, ponudbami, cenami bančnih storitev. Pri presoji primernih možnosti morate upoštevati tudi tveganja in omejitve zaradi različnih oblik zavarovanja (hipoteke, menice, depoziti, itd.) Podobno velja pri prijavi na različne razpise za pridobitev podjetniških sredstev, kakršne npr. omogočata Slovenski podjetniški sklad in Ministrstvo za gospodarstvo. Pri odločanju o tem, kako primerna je posamezna možnost za vas, vam zdaj lahko pomagamo strokovnjaki na Razvojnem centru Srca Slovenije.

Vodenje poslovnih knjig:

Manjša podjetja in obrtnike, predvsem pa podjetnike začetnike, ki še nimate vzpostavljenega lastnega računovodstva, lahko napake pri lastnem vodenju poslovnih knjig drago stanejo. Zelo različne so tudi cene in kakovost storitev računovodij in računovodskih servisov. Da bi bilo vodenje vaših knjig strokovno, smo v Srcu Slovenije vzpostavili mrežo ponudnikov tovrstnih storitev po konkurenčnih cenah.

Na VEM točki lahko dobite nasvet o pravi izbiri računovodskih storitev tako za enostavno kot dvostavno knjigovodstvo in za normirane odhodke.

Mediacija:

Je metoda reševanja sporov na različnih področjih, tako med podjetniki kot tudi npr. naročniki in kupci. Mediator je nepristranska oseba s pomočjo katere pride do sporazumne rešitve, pri čemer pa je potrebno soglasje obeh strank. Mediacija se torej prične pred začetkom sodnega postopka. Prednosti mediacije so v hitrosti reševanja spora, ceni in lasten po strankah samih oblikovan sporazum. Izvršljivost je zagotovljena z overitvijo sporazuma po sodniku.

Za več informacij nas kontaktirajte:

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o., Kidričeva 1, 1270 Litija, telefon 051 312 728, vem@razvoj.si

Produkcija: Peternet