English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Kratke dobavne verige iz Srca Slovenije med najboljšimi evropskimi praksami

20. oktober 2015 - Kot edina dobra praksa iz Slovenije so bile kratke dobavne verige iz Srca Slovenije izbrane med 25 evropskimi dobrimi praksami s področja razvoja podeželja, ki jih je izbrala Evropska mreža za razvoj podeželja. Zadruga za razvoj podeželja Jarina povezuje kmete z območja Srce Slovenije in njihove pridelke dobavlja v 70 javnih izobraževalnih zavodov in domov za starejše.

Jarina z mrežo za lokalno samooskrbo zagotavlja, da otroci v vrtcih in šolah na območju Srca Slovenije uživajo lokalno pridelano sadje in zelenjavo. Hrana, ki jo dostavljajo, je vselej sveža, sezonska in pri dostavi do ustanov prevozi kar se da kratko pot. Od leta 2010, ko je Jarina pričela z distribucijo lokalno pridelane hrane v javne zavode, je bilo dobavljenih že okrog 200 ton hrane.

Na Jarinini spletni tržnici na www.pridelano-doma.si, je mogoče naročati lokalno hrano tudi na dom. Ponujajo posamezne pridelke in domače zabojčke. V zadnjem času so razširili ponudbo z domačimi testeninami ter vložninami.


Zadruga Jarina je v jesenskem času na šolah organizirala vrsto delavnic, predavanj in dogodkov, s katerimi osvešča mlade o pomenu lokalno pridelane hrane. Za Gimnazijo Litija je v začetku oktobra organizirala ekskurzijo, na kateri so dijaki obiskali Ekološko kmetijo Menegalija, Ekološko čebelarstvo Vozelj in Domačijo Paternoster ter spoznavali zaposlitvene možnosti na podeželju.
Na Osnovni šoli Šmartno pri Litiji je 16. oktobra ob svetovnem dnevu hrane organizirali dogodek z ekološkim sejmom, na katerem se je predstavilo deset lokalnih pridelovalcev. Za otroke je potekala tudi kuharska delavnica v izvedbi Marije Merljak.

V sodelovanju z Občino Zagorje ob Savi zadruga Jarina organizira zagorsko kmečko tržnico in lokalnim pridelovalcem iz Zasavja brezplačno omogoča, da prodajajo svoje pridelke in izdelke. Tržnica v Zagorju deluje vsako prvo soboto v mesecu.


Na Gimnaziji Litija je zeliščarska Sabina Grošelj sredi septembra izvedla kulinarično delavnico z zdravilnimi rastlinami


Produkcija: Peternet