English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Srce Slovenije gostilo 25 partnerjev projekta EUth za aktivno vlogo mladih v družbi

10. september 2015 – Razvojni center Srca Slovenije je 8. in 9. septembra 2015 v Termah Snovik gostil partnerje projekta EUth, ki se izvaja preko programa Horizon 2020 (Obzorje 2020). Delovnega srečanja so se udeležili partnerji iz Nemčije, Francije, Belgije, Luksemburga, Danske, Švedske in Italije.

Na sestankih so partnerji načrtovali aktivnosti za mlade in za njihovo aktivno vključevanje v družbo. V razvoju sta posebna mobilna aplikacija in spletna platforma, ki ju bodo lahko uporabile občine za pridobitev povratnih informacij s strani mladih glede izboljšav v lokalnih skupnostih. Mlade bomo poskušali motivirati za aktivno vlogo v družbi, zgraditi zaupanje, da bodo verjeli, da bodo njihovi predlogi tudi upoštevani, da nekaj pomenijo.

Sodelavci projektne skupine EUth so se v Srcu Slovenije počutili zelo prijetno, čeprav so večino časa namenili načrtovanju dela na projektu v prihodnjih mesecih.


Produkcija: Peternet