English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Nova znanja so ključna za podjetniško rast

15. september 2015 - V avgustu je Razvojni center Srca Slovenije izvedel pet brezplačnih tematskih delavnic s področja podjetništva v Litiji, Škofljici, Dobrepolju, Brezovici pri Ljubljani in Vrhniki. Izobraževanja so bila namenjena mikro, malim in srednje velikim podjetjem ter potencialnim podjetnikom.

Udeleženci delavnic, ki jih je bilo skupaj 58, so pridobivali nova znanja s področja samozaposlitve, socialnega podjetništva in medgeneracijskih kooperativ ter spodbujanja turizma v podeželskih okoljih z novimi sodobnimi tehnologijami. Eno izmed tem je bilo tudi zeleno gospodarstvo s povezovanjem potencialov za trajnostni razvoj in VEM točka Srca Slovenije je bila prepoznana kot pomemben strateški partner pri vstopanju te skupine podjetnikov v Stategijo za zeleno gospodarsko rast.

Podporno okolje za podjetništvo v Osrednjeslovenski regiji v okviru mreže javne agencije Spirit vam zagotavljata Razvojni center Slovenije in podjetje DATA d. o. o.

 


 


Produkcija: Peternet