English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Rokodelstvo povezuje

16. junij 2015 - Rokodelske delavnice v Srcu Slovenije povezujejo mojstre z radovednimi obiskovalci, Razvojni center Srca Slovenije kot koordinator Konzorcija rokodelskih centrov Slovenije pa vse intenzivneje povezuje akterje rokodelske dediščine iz vse države. O izzivih tega področja med drugim v TV oddaji Polnočni klub!

Na lokalni ravni rokodelci ustvarjalno prenašajo svoja znanja na obiskovalce ustvarjalnih delavnic v Litiji, na regionalni ravni jih je vse več povezanih v Mrežo rokodelcev Srca Slovenije, na nacionalni ravni pa je ta mreža pomemben člen Konzorcija rokodelskih centrov Slovenije, ki si prizadeva za ureditev statusa rokodelcev.

Na turistični točki v Litiji bo junija delavnica izdelave slamnatih kit, ki jo bodo pripravile članice Kulturnega društva Fran Maselj Podlimbarski iz Lukovice. V izložbi turistične točke je bila ob tem tudi razstava njihovih izdelkov. Rokodelci se na ta način predstavljajo vsak mesec. Spremljajte napovedi v koledarju prireditev! Prvi vtis o delavnicah in rokodelcih ponuja tudi pred kratkim posnet video z lončarko, oglarji, pekom kruha, zeliščarko in kovačem.

O nacionalnih izzivih rokodelstva, ki so bili pred kratkim osrednja tema problemske okrogle mize, so med drugim spregovorili tudi gostje Polnočnega kluba na TV Slovenija. Posnetek si lahko ogledate tukaj.

Razvojni center Srca Slovenije aktivno vodi Konzorcij rokodelskih centrov, ki v sodelovanju z Obrtno zbornico Slovenije soustvarja osnutek predloga Zakona o varovanju nosilcev znanj s področja domače in umetnostne obrti. Po tem predlogu bi država morala urediti status rokodelcev ter status mojstrov rokodelskih znanj tako, da bi za kategorijo mojstrov rokodelcev zagotovila plačila prispevkov, rokodelci, ki ustvarjajo izdelke s certifikatom Art&Craft Slovenija, pa bi bili obdavčeni po ničelni stopnji. Takšna ureditev bi po mnenju rokodelcev pripomogla k ohranjanju pomembnega dela narodove dediščine ter nenazadnje omogočala rokodelstvu, da se razvija tudi kot vir novih zaposlitev.


 

Produkcija: Peternet