English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Lokalna hrana: v šole, vrtce in na dom!

16. junij 2015 - V šolskem letu, ki se je pravkar končalo, je Zadruga za razvoj podeželja Jarina v šole in vrtce v Srcu Slovenije dostavila kar 38 ton domačega sadja in zelenjave, od tega kar 5280 kg ekoloških jabolk topaz. 51 kmetov, povezanih v mrežo za lokalno samooskrbo, lahko prek portala www.pridelano-doma.si z zabojčki lokalne hrane oskrbi tudi vas!

Jarina z mrežo za lokalno samooskrbo zagotavlja, da otroci v vrtcih in osnovnih šolah na območju Srca Slovenije uživajo lokalno pridelano sadje in zelenjavo. Hrana, ki jo dostavljajo, je vselej sveža, sezonska in pri dostavi do ustanov prevozi kar se da kratko pot.

To, kar je s 38 tonami dostavljenih domačih pridelkov v zadnjem šolskem letu Jarina naredila za javne ustanove, že nekaj časa omogoča tudi drugim odjemalcem. Na spletni tržnici, vzpostavljeni na www.pridelano-doma.si, je mogoče naročati lokalno hrano tako po posameznih pridelkih kot v t.i. domačih zabojčkih.

Jarina poskrbi za njihovo dostavo na dom na območju Ljubljane z okolico, Litije, Zasavja in Kamnik. Kar naročite do torka do 16. ure, je dostavljeno v sredo po 16. uri.

 

Produkcija: Peternet