English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Spoznajte uspešne zgodbe iz Srca Slovenije: Pravljičnost kamniške knjižnice

28. maj 2015 - Ena od osrednjih kulturnih ustanov Kamnika, ki se je doslej imenovana Matična knjižnica Kamnik, se od letošnjega maja ponaša z imenom Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik. Z novim poimenovanjem izraža posebno spoštovanje do pesnika, čigar izjemna pesniška nadarjenost in ustvarjalnost se je dolgo časa vrednotila le v ideoloških okvirih.

Tudi s poimenovanjem po pesniku, rojenem v Kamniku, knjižnica izraža svojo vpetost v lokalno in regionalno okolje. Enote knjižnice so v Kamniku, Komendi, Šmarci in Motniku, potujoča knjižnica pa obiskuje kar 19 oddaljenih lokacij.

Posebno pozornost knjižnica posveča ohranjanju in širjenju prepoznavnosti lokalnega folklornega pripovedništva. Vsako leto izda Rokovnik z utrinki iz domoznanske zbirke, s pomočjo zunanjih sodelavcev pa je objavila tudi več knjig:
  • Veronika z Malega gradu: ljudsko pripovedno izročilo s Kamniškega (to delo dopolnjuje tudi interaktivna knjiga, dostopna na spletnem naslovu www.kamniskaveronika.net)
  • Zlati hrib: Pravljice in povedke iz Tunjic in okolice;
  • Jenkret je biv, bibliografija pravljičarja Gašperja Križnika, ki mu je posvečen tudi Križnikov pravljični festival v Motniku;
Gašper Križnik je bil etnolog in eden najpomembnejših zbiralcev slovenske slovstvene folklore. V drugi polovici 19. stoletja je v Motniku in okolici zbral in zapisal več kot 200 ljudskih pravljic, povedk, pesmi, pregovor, legend in šal. Njegovim pravljicam je posvečena posebna prireditve: Križnikov festival, ki ga kamniška knjižnica prireja v sodelovanju s Kulturnim društvom Motnik, Ireno Cerar, Ivanko Učakar, Krajevno skupnostjo Motnik in drugimi soorganizatorji. Letos že četrti Križnikov festival bo 5. in 6. junija v Motniku. Obiskovalci lahko doživetaj festivala združijo tudi s spoznavanjem različnih pravljičnih poti na Kamniškem, ki so od letos prav tako na voljo v knjižni obliki. Knjižnica je namreč v sozaložništvu z založbo Sidarta izdala delo Irene Cerar Kamniške pravljične poti: družinski izletniški vodnik. Opisom izletniških točk so dodane ljudske pravljice, ki se nanašajo prav na to točko in so odlična motivacija za družinske potepe.


Križnikov festival bo letos potekal 5. in 6. junija v Motniku (foto Luka Dakskobler)

Produkcija: Peternet