English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Razvoj mrež Srca Slovenije z novimi evropskimi partnerstvi

27. maj 2015 - Razvojni center Srca Slovenije, ki je z dosedanjim uspešnim vključevanjem v evropske projekte že vzpostavil odlična mednarodna partnerstva, se je v spomladanskih mesecih z odzivom na prve razpise za programsko obdobje 2014-2020 vključil v kar 13 evropskih partnerstev.

Na prve razpise evropskih programov Območje Alp in Srednja Evropa za obdobje 2014-2020, objavljene v spomladanskih mesecih, se je Razvojni center Srca Slovenije odzval skupaj s partnerji iz različnih evropskih držav. Projekti v okviru štirih različnih programov so vredni več kot 1,3 milijona evrov. Vsebine, ki jih Razvojni center umešča v evropske projekte, vselej izhajajo iz potreb na terenu. V tokratnih razpisih so bile to predvsem potrebe, povezane z nadaljnjim razvojem Mreže rokodelcev Srca Slovenije, mreže turističnih ponudnikov, mreže podjetnikov in mreže lokalnih pridelovalcev.

Nova priložnost za vključitev v evropske projekte bo jeseni, ko se obetajo še prvi razpisi programov MED, Jadransko-Jonski program, program Podonavje in Interreg Europe, prav tako pa naj bi bili takrat objavljeni programi čezmejnega sodelovanja.


Dosedanje sodelovanje Srca Slovenije v 23 evropskih projektih, v katerih je sodelovalo 198 partnerjev iz 33 evropskih držav, je dobro izhodišče tudi za snovanje novih partnerstev in prijav na razpise, pri katerih je konkurenca vse večja. Z dosedanjimi izkušnjami in že vzpostavljenimi povezavami Srce Slovenije širi možnosti za uspešne prijave na razpisih, ki so ena od priložnosti za uresničitev projektov, za katere v okviru samih občin ni mogoče zagotoviti zadostnih sredstev.Produkcija: Peternet