English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Naložbe v ohranjanje dediščine podeželja

Objavljen je drugi javni razpis, ki podpira obnovo in ohranjanje podeželske kulturne dediščine. Nanj se lahko prijavijo fizične in pravne osebe ter lokalne skupnosti, ki so lastniki objekta oziroma zemljišča. Razpis omogoča naložbe v obnovo kulturnih spomenikov in objektov etnološke (podeželske) dediščine, vpisane v Register nepremične kulturne dediščine pri MK, v muzeje na prostem ter ekomuzeje, v prostore za ureditev etnoloških zbirk ter v ureditev in izgradnjo tematskih poti, ki povezujejo točke dediščine. Javni razpis je odprt do porabe sredstev. Država sofinancira projekt s 50% deležem. Več o razpisu.

Produkcija: Peternet