English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Okrogla miza: Za ureditev statusa rokodelstva

23. april 2015 - Na okrogli mizi Konzorcija rokodelskih centrov Slovenije je bil poleg izkušenj in podjetniških povezav med rokodelstvom in turizmom predstavljen tudi osnutek predloga Zakona o varovanju nosilcev znanj s področja domače in umetnostne obrti. Njegovo sprejetje bi državo zavezalo, da mojstrom zagotovi plačilo prispevkov.

Konzorcij rokodelskih centrov Slovenije, ki ga upravlja razvojni center Srca Slovenije, je 22. aprila 2015 v prostorih Etnografskega muzeja v Ljubljani pripravil odmevno okroglo mizo o statusu rokodelcev in rokodelstva v Sloveniji. Med številnimi udeleženci, ki so dvorano napolnili do zadnjega kotička, so bili poleg rokodelcev in predstavnikov različnih rokodelskih mrež, društev in organizacij, tudi predstavniki države in drugih institucij. Položaj rokodelstva so na okrogli mizi osvetlili državni sekretar na Ministrstvu za kulturo Anton Peršak, etnolog dr. Janez Bogataj, vodja Sektorja za načrtovanje regionalnega razvoja iz Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo Robert Drobnič, predstavnik Etnografskega muzeja mag. Andrej Dular, predstavnica Obrtne zbornice Slovenije Božena Macarol, direktor Zavoda Marianum Janez Krnc in direktorica Rokodelskega centra Ribnica Polona Rigler Grm.

V razpravi so posamezni člani Konzorcija rokodelskih centrov Slovenije izpostavili zlasti vpliv delovanja rokodelskih centrov na medgeneracijsko povezovanje in na prenos znanja ter na velik potencial za razcvet podjetniškega rokodelstva v kulturnem turizmu. Obiskovalci rokodelstva ne želijo spoznavati le preko nakupa izdelkov, ampak predvsem prek vključevanja v krajše ali daljše oblike izobraževanj in delavnic.

Udeleženci dogodka so posebno pozornost namenili osnutku predloga Zakona o varovanju nosilcev znanj s področja domače in umetnostne obrti, katerega predlagatelj je Obrtna zbornica Slovenije. Predlagani zakon državo zavezuje, da izpolni obveznosti, ki izhajajo iz Unescove konvencije o varovanju kulturne dediščine. Po tem predlogu bi država morala urediti status rokodelcev ter status mojstrov rokodelskih znanj tako, da bi za kategorijo mojstrov rokodelcev zagotovila plačila prispevkov, rokodelci, ki ustvarjajo izdelke s certifikatom Art&Craft Slovenija, pa naj bi bili obdavčeni po ničelni stopnji. Po predlogu zakona bi bilo zagotovljeno tudi ustrezno financiranje nosilcev rokodelskih aktivnosti – rokodelskih centrov. Razpravljalci na dogodku, ki ga je moderirala Andreja Čokl, so ob tem spregovorili tudi o pridobivanju rokodelskih znanj v različnih formalnih in neformalnih oblikah, ki rokodelcem omogočajo ustrezno nadgradnjo lastnih znanj in odpirajo možnosti za samostojne podjetniške poti.

O sprejetju Zakona o varovanju nosilcev znanj s področja domače in umetnostne obrti naj bi v naslednjih mesecih odločal Državni zbor Republike Slovenije. Nekateri poslanci Državnega zbora, ki so se udeležili okrogle mize, so že izrazili svojo pripravljenost, da podprejo sprejetje zakona, za katerega bosta predlog še dokončno uskladila Konzorcij rokodelskih centrov Slovenije in Obrtna zbornica Slovenije. Obe organizaciji, ki povezujeta rokodelce, sta se zavezali tudi k skupnemu vplivanju na spremembe pravilnika o osebnem dopolnilnem delu tako, da bi ta upošteval realne normirane stroške za rokodelce.


Foto: Matej Povše


Dr. Janez Bogataj o statusu rokodelstva, foto: Matej Povše

Produkcija: Peternet