English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


LAS Srce Slovenije gostila dve skupini obiskovalcev

Med 18. in 19. septembrom smo na območju LAS Srce Slovenije gostili zanimiva obiska – prvi dan nas je obiskala delovna skupina iz Makedonije, ki jo je zanimalo predvsem bodoče sodelovanje na evropskih projektih in naše izkušnje z njimi, drugi dan pa še lokalna akcijska skupina z južnega obrobja Ljubljane, LAS Sožitje med mestom in podeželjem. Le-to so zastopali člani njihovega upravnega odbora, ki so jih zanimale zlasti naše izkušnje pri delovanju LAS, saj sami še čakajo na odločbo Ministrstva za kmetijstvo o potrditvi statusa delujoče LAS.

Obiskovalce smo sprejeli na Bregu pri Litiji, kjer smo jim predstavili območje in blagovno znamko Srce Slovenije, nato pa še zbirko savskih prodnikov, katere nosilec je Društvo za razvoj podeželja Laz. LAS Sožitje je sprejel tudi g. Nace s sirarne Paternoster, ki je predstavil svojo kmetijo in zadnji projekt – nabavo peči na biomaso. Sledila je predstavitev inovativnega podjetnika na podeželju, Jožeta Kosa s Centra za zunanjo ureditev na Veliki Preski ter predstavitev LAS Srce Slovenije, ki ji je sledila zanimiva razprava.

Obisk smo zaključili v Pustovem mlinu, gostje pa so nam zagotovili, da jim bomo obisk v bližnji prihodnosti vrnili na območju njihove LAS, saj je izmenjava izkušenj pri delovanju lokalnih akcijskih skupin vsekakor zelo dobrodošla.

Produkcija: Peternet