English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Napovedujemo: Okrogla miza o statusu rokodelstva v Sloveniji

14. april 2015 - V sredo, 22. aprila 2015, ob 11. uri bo v Slovenskem etnografskem muzeju v Ljubljani potekala okrogla miza Konzorcija rokodelskih centrov Slovenije z izbranimi strokovnjaki in predstavniki različnih institucij na temo statusa rokodeltva v Sloveniji.

Na okrogli mizi bodo o rokodelstvu kot delu narodne kulture in identitete, o stanju in izzivih na področju roko¬delstva v Sloveniji, o rokodelstvu kot poslovni priložnosti, o financiranju rokodelskih centrov, o pomenu roko¬delstva za sedanjost in prihodnost ter drugih aktualnih temah spregovorili:
  • Anton Peršak, državni sekretar na Ministrstvu za kulturo
  • dr. Janez Bogataj, etnolog
  • Robert Drobnič, vodja Sektorja za načrtovanje regionalnega razvoja, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
  • mag. Andrej Dular, Slovenski etnografski muzej
  • Božena Macarol, Obrtna zbornica Slovenije
  • Janez Krnc, direktor Zavoda Marianum (Center DUO Veržej)
  • Polona Rigler Grm, direktorica Rokodelskega centra Ribnica
ter predstavniki rokodelskih centrov in drugih organizacij, povezanih z rokodelstvom v Sloveniji.
Po predvidoma enourni okrogli mizi, ki jo bo vodila Andreja Čokl, bo čas za razpravo.

V Konzorciju Rokodelskih centrov Slovenije, ki združuje devet rokodelskih centrov, se zavzemamo za krovno zakonodajno in statusno rešitev položa¬ja rokodelcev. Prepričani smo, da je njihovo poslanstvo takšno, da si zasluži celostno rešitev, ki bo upoštevala posebnosti njihovega dela in nacionalni pomen njihovega znanja. Srečajmo se in se pogovorimo o možnostih.

Pridružite se nam na strokovni okrogli mizi! Svojo prisotnost lahko potrdite do 20. 4. na elektronski naslov ana.savsek@razvoj.si

 


Produkcija: Peternet