English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Začetek izvajanja projekta »CO2-NeuTrAlp«

S 1. septembrom se je uradno začelo izvajanje projekta »CO2-NeuTrAlp« - CO2 Neutral Transport for the Alpine Space, ki je bil eden od 12 odobrenih projektov na prvem razpisu transnacionalnega programa Območje Alp. Center za razvoj Litija je eden od 15 partnerjev na projektu, ki se bo tri leta ukvarjal z evropsko perečim problemom - zmanjševanjem izpustov CO2 v sektorju prometa oziroma mobilnosti. Naše pilotne aktivnosti bomo izvajali na delu območja Srca Slovenije, ki se sooča s poznanimi problemi na področju prometa, zlasti veliko dnevno migracijo na delo in v šolo z osebnimi vozili v Ljubljano, nizko stopnjo ekološke prometne osveščenosti tako lokalnih skupnosti kot širše javnosti in pomanjkanjem dolgoročne strategije načrtovanja trajnostne mobilnosti.

K sodelovanju v projektni skupini smo povabili nekatere občine, institucije, šole in zasebnike z območja, kar bo pripomoglo k izvajanju raznolikih aktivnosti na terenu in s tem k doseganju konkretnih, uporabnih rezultatov. Projektna skupina se je prvič sestala 8. septembra, iz prispevkov udeležencev pa smo oblikovali več vsebinskih sklopov projekta – primer dobre prakse taksi službe iz Trbovelj, sodelovanje dijakov pri raziskovalnih nalogah v okviru izbirnih vsebin pri fiziki, sodelovanje osnovne šole, zasebnega prevoznika in Občine Litija na področju šolskih prevozov, ureditev javnega prometa na turističnem območju Velike planine, sodelovanje šol pri javnih promocijskih kampanjah. Projektno skupino bomo razširili tudi s predstavniki Ministrstva za promet, Slovenskih železnic, Fakultete za promet in Holdinga slovenskih elektrarn, kajti pomemben del projekta so tudi nove tehnologije v prometnem sektorju.

Z ostalimi projektnimi partnerji smo se prvič sestali 10.-12. septembra v Cinque Terre v Italiji. Gre za območje nacionalnega parka, ki se že nekaj let ukvarja z iskanjem rešitev za sonaravne oblike prometa, nekaj primerov dobrih praks pa so predstavili tudi ostali partnerji. Prav tako je bilo močno izpostavljeno sodelovanje t.i. opazovalcev in akterjev na lokalni ravni ter diseminacija rezultatov projekta na vseh ravneh.

O izvajanju projekta vas bomo redno obveščali v lokalnih medijih in na naši spletni strani www.razvoj.si. Če vas tema projekta zanima in menite, da lahko tudi sami prispevate k izboljšanju okolja v Srcu Slovenije, vas vabimo, da se nam pridružite!


Produkcija: Peternet