English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Delavnica zavoda Turizem Ljubljana za turistične produkte

8. april 2015 - V sredo, 8. aprila 2015, je Turizem Ljubljana (v sodelovanju z Brand Business School in svetovalno družbo Gabrun) v knjižnici Šmartno pri Litiji pripravil izobraževalno delavnico na temo oblikovanja konkurenčnih in inovativnih integralnih turističnih produktov. Delavnica je bila namenjena lokalnim ponudnikom storitev na področju turizma ter drugim javnim, civilnim ali gospodarskim turističnim akterjem. Prisotni smo bili tudi predstavniki Razvojnega centra Srca Slovenije.

Udeleženci smo se seznanili s pomembnostjo zgodb v turizmu in značilnostmi dobre zgodbe, ki pritegne slušatelja. Vsak udeleženec je tudi zapisal lokalno zgodbo, ki ga je pritegnila. V drugem delu so se ponudniki razdelili v manjše skupine. Njihova naloga je bila oblikovanje integralnega produkta na podlagi krovne zgodbe, ki naj bi služila kot ogrodje, ter delnih produktov, katerih ponudniki so.

Cilj srečanja je predvsem medsebojno povezovanje akterjev ter seznanitev z novimi trendi in pristopi k oblikovanju turističnih produktov. Prvi delavnici bo v septembru ali oktobru sledila še sklepna delavnica, kjer bo predstavljeno delo in novi integralnih produkti za regijo osrednja Slovenija.Produkcija: Peternet