English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Nov projekt za vključevanje mladih za aktivno vlogo v družbi

9. marec 2015 - Razvojni center Srca Slovenije od 1. marca 2015 sodeluje v novem evropskem projektu »EUth - Tools and Tips for Mobile and Digital Youth Participation in and across Europe«. Projekt bo spodbujal vključevanje mladih za aktivno vlogo v družbi. Izvaja se preko programa Horizon 2020 (Obzorje 2020), ki je novi okvirni program EU za raziskave in inovacije, ki bo aktiven v obdobju 2014-2020.

Ključni izziv, s katerim se bodo ukvarjali partnerji, ki sodelujejo pri projektu bo kako mlade vključiti, motivirati za aktivno vlogo v družbi, zgraditi zaupanje, da bodo verjeli, da bodo njihovi predlogi tudi upoštevani, da nekaj pomenijo. Namen je tudi povišati stopnjo zaupanja mladih v evropske institucije in EU ter več vključevanja mladih v procese odločanja.

Pri projektu sodeluje 11 partnerjev iz 8 evropskih držav. Vodilni partner je NEXUS – Institute for cooperation management and interdisciplinary research iz Berlina. Prvo srečanje partnerjev projekta EUth je potekalo od 3. do 6. marca 2015 v Berlinu. Na srečanju so bili dogovorjeni delovni paketi ter aktivnosti, ki se bodo v partnerskih območjih izvajale v naslednjih treh letih.

Produkcija: Peternet