English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Srce Slovenije se vključuje v nove evropske partnerske mreže

23. februar 2015 - V novem programskem obdobju 2014-2020 je Slovenija upravičena do sodelovanja v 5 programih transnacionalnega sodelovanja (Območje Alp, Mediteran, Srednja Evropa, Podonavje, Jadransko-Jonski program), 4 programih medregionalnega sodelovanja (INTERREG EUROPE, INTERACT III, URBACT II, ESPON 2020), 4 programih čezmejnega sodelovanja (Slovenija-Avstrija, Slovenija-Italija, Slovenija-Hrvaška, Slovenija-Madžarska) ter ostalih programih Evropske skupnosti, npr. Horizon 2020, ki mu bo skupaj namenjeno skoraj 80 milijard EUR.

Omenjeni programi so povezani predvsem z naslednjimi tematikami: inovativnost in raziskave, konkurenčnost malih in srednje velikih podjetij, nizkoogljična družba in energetska učinkovitost, okolje in učinkovita raba virov, naravni in kulturni viri, trajnostni promet in mobilnost itd.

Razvojni center Srca Slovenije ima na področju pridobivanja evropskih sredstev dolgoletne izkušnje ter dobro vpetost v evropsko mrežo. Doslej smo sodelovali že v 20 transnacionalnih evropskih projektih v skupni vrednosti 2,5 mio evrov s 160 partnerji iz 28 evropskih držav. Tudi v prihodnje si bomo prizadevali, da v sodelovanju z občinami omogočimo pridobitev dodatnih evropskih sredstev na območje, predvsem na področju podjetništva, turizma, kulturne dediščine, aktivnega staranja, energetske učinkovitosti, razvoja podeželja itd. Večina razvojnih sredstev v prihodnosti bo namenjena povezovalnim projektom med občinami, zato bo ključnega pomena sodelovanje.Produkcija: Peternet