English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Silver House: medgeneracijska soseska

20. februar 2015 - Razvojni center Srca Slovenije preko evropskega projekta WIDER sodeluje pri razvoju koncepta Silver House oziroma Srebrna hiša. Gre za majhne energetsko učinkovite lesene montažne hiše, ki bodo namenjene starejšim posameznikom oziroma parom, ki za svoje bivanje potrebujejo okolje, prilagojeno starejšim.

V širšem smislu gre za celosten poslovni in arhitekturno – urbanistično - družbeni model, v katerem zagotovimo bivanje starejšemu posamezniku ali paru, z nizkimi stroški obratovanja in vzdrževanja, da ostane največ pokojnine za dopust, zdravo prehrano in podobno. V Sloveniji na tisoče starejših biva v prevelikih energetsko zelo potratnih, »socialističnih« hišah, zaradi česar imajo visoke stroške za ogrevanje in elektriko. Na nek način so postali ujetniki v svojih lastnih hišah, saj težko pokrivajo vse stroške vzdrževanja in obratovanja takšnega objekta. Gre namreč za stavbe, ki so bile zgrajene predvsem v sedemdesetih in osemdesetih letih, praviloma tri nadstropne s 300 ali več m2 površin.

Model »Srebrna hiša« obsega celotno transformacijo takšnega objekta skozi programsko, gradbeno, arhitekturno in energetsko prenovo skozi katero pridobi dodano vrednost. V celoten model sodi tudi zagotovitev nadomestnega stanovanjskega objekta v vseh pogledih prilagojenega bivanju starejših.


Na delovnem sestanku v Šentrupertu so se 16. februarja 2015 sestali predstavniki podjetij, ki so v okviru projekta WIDER prejela inovacijske vavčerje za razvoj inovativnih produktov in storitev, ki bodo del zgodbe Silver House


Primer transformacije energetsko potratnega objekta v energetsko učinkovito hišo

Produkcija: Peternet