English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Konferenca »Podpora mladih malih in srednje velikih podjetij na lokalni ravni«

13. november 2014 - Namen konference, ki se je odvijala sredi novembra v Toledu v Španiji v okviru projekta Young SMEs je bil predstaviti vlogo javnega sektorja pri podpori mladih malih in srednje velikih podjetij ter predstavitev dobrih praks, ki smo jih projektni partnerji implementirali v svojih regijah.

Tematika projekta in konference je izredno pomembna, saj evropske statistike napovedujejo, da bo 75% novih delovnih mest na voljo ravno v mladih MSP-ih. Vendar pa, po drugi strani, MSP niso pripravljena na trg; 80 % jih preživi do prvih dveh let in le 50% se jih na trgu obdrži do 3 oz. 5 leta starosti. To je tudi glavni motiv projekta Young SMSs, v okviru katerega je bilo identificiranih 45 dobrih praks za pomoč takšnim podjetjem. Celoten katalog dobrih praks lahko najdete na tej povezavi.

Na konferenci je Jasón Martínez iz INTERREG IVC Joint Technical Secretariat-a je predstavil tudi nov program INTERREG EUROPE 2014-2020, ki bo pokrivač 4 ključne teme, ki so:
 • Raziskave, tehnološki razvoj in inovacije
 • Konkurenčnost malih in srednje velikih podjetij
 • Nizko ogljična družba (gospodarstvo) (transport, CO2 emisije)
 • Okoljska učinkovitost in učinkovitost virov
José Iglesias, direktor javno-zasebne fundacije »UP GLOBAL« v Evropi je predstavil glavne sestavine za uspešen zagon podjetij ter poudaril, da je glavna vloga javnih inštitucij pri razvoju podjetništva nudenje podpore in ne vodenje, pri čemer je kot ključne naloge izpostavil: spodbujanje javno - zasebno komunikacijo, spodbujanje rasti grozdov, ustvarjanje fizičnih »hub«-ov, spodbujanje podjetnikov, medijsko osveščanje, vzpostavljanje mrež in mentorjev ter povezovanje akademske in raziskovalne sfere povezati s podjetništvom.

Projektni partnerji smo predstavili (implementirane) dobre prakse na naslednjih vsebinskih področjih:
 • razvoj posla in marketing
 • različne oblike (EU) financiranja
 • nove tehnologije in management
 • poslovno sodelovanje in lokalno mreženje
 • sodelovanje z javnim sektorjem in akademsko sfero
Predstavljen je bil tudi t.i. "Young SME's” Policy Paper" z metodologijo, ki opisuje 5-fazni proces, kateremu naj bi sledili oblikovalci politike pri integraciji podpore mladim MSP v lokalne in regionalne akcijske načrte. Glavne faze načrta so:

Zbiranje informacij, s katerimi se ustvari pregled nad tem, ali se mlada MSP soočajo z vprašanji preživetja in rasti v regiji
 • Identificiranje ovir za preživetje in rast ter možnih rešitev
 • Oblikovanje celostnega pristopa na nacionalnem ali na regionalnem nivoju
 • Razvoj izvedbenega načrta

Celoten video s konference je dostopen na tej povezavi.


Namen konference je bil predstaviti vlogo javnega sektorja pri podpori mladih malih in srednje velikih podjetij ter predstavitev dobrih praks, ki smo jih projektni partnerji implementirali v svojih regijah


Razvojni center Srca Slovenije je predstavila Mojca Štepic
 

Produkcija: Peternet