English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Jerebova ulica 14, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Srce Slovenije kot evropski primer inovativnosti na lokalni ravni

7. november 2014 - Dobre prakse z različnih koncev Evrope s področja spodbujanja inovativnosti na lokalni ravni so bile predstavljene na konferenci z naslovom »Orienting local innovation towards Strategy 2020«, ki je potekala 6. novembra 2014 v Lucci v Italiji. Med njimi je bilo tudi Srce Slovenije, ki je bilo izpostavljeno kot odličen primer inovativnosti na lokalni ravni.

Konferenca je potekala v organizaciji Province Lucca, v okviru evropskega projekta IN-EUR, pri katerem sodeluje devet partnerjev iz osmih evropskih držav. V projektu, ki se izvaja v okviru programa INTERREG IVC, je bil razvit model »Advanced Balance of Local Innovation« - ALBI, s pomočjo katerega imajo regije in manjše skupnosti možnost meriti nivo svoje inovativnosti. Model temelji tako na kvalitativnih kot tudi na kvantitativnih indikatorjih, s čimer se razlikuje od tistih, ki jih uporabljajo Eurostat ali nacionalni statistični uradi.

Srce Slovenije je bilo na konferenci izpostavljeno kot odličen primer inovativnosti na lokalni ravni


Srce Slovenije je zastopala Saša Ceglar

Produkcija: Peternet