English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Jerebova ulica 14, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Sodobni komunikacijski kanali za promocijo turizma

29. september 2014 - Z delovnim srečanjem partnerjev se je zaključil 3-letni projekt DANTE, pri katerem sodeluje tudi Razvojni center Srca Slovenije. Srečanje je potekalo 23. in 24. septembra 2014 v Heraklionu na Kreti. Gostiteljici srečanja sta bili Univerza iz Krete in regionalna organizacija Decentralized Administration of Crete. Grški gostitelji so predstavili dobre prakse s področja uporabe informacijsko-komunikacijskih tehnologij pri promociji turizma na otoku Kreta.

Partnerji, ki prihajajo iz osmih evropskih držav, so se tekom projekta seznanili z najsodobnejšimi trendi na področju uporabe najrazličnejših informacijsko-komunikacijskih tehnologij v turizmu na podeželskih in gorskih območjih. Sodobne informacijsko-komunikacijsko tehnologije uporabljamo tudi pri promociji turistične destinacije Srce Slovenije, in sicer predvsem sodoben spletni portal, mobilno aplikacijo E-turist in socialne medije.


Partnerji prihajajo iz osmih evropskih držav


Gostiteljici srečanja sta bili Univerza iz Krete in regionalna organizacija Decentralized Administration of Crete
 
Na srečanju v Heraklionu na Kreti je Razvojni center Srca Sloveniije predstavljala Ana Savšek

Produkcija: Peternet