English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Za večjo atraktivnost podeželja

10. oktober 2014 - Poznavanje informacijsko-komunikacijskih orodij pri razvoju turizma postaja vse bolj nujno, saj sodobne tehnologije omogočajo hitro komunikacijo in povezavo s končnimi uporabniki. Ana Savšek iz Razvojnega centra Srca Slovenije je na konferenci projekta GRISI PLUS v Moravskih Toplicah 9. oktobra 2014 na povabilo Razvojne agencije Sinergija predstavila rezultate evropskega projekta DANTE.

Pri projektu DANTE sodeluje 13 partnerjev iz osmih evropskih držav in se izvaja v okviru programa INTERREG IVC. S sodelovanjem pri projektu DANTE in spoznavanjem dobrih praks iz tujine Razvojni center Srca Slovenije prenaša izkušnje in bogati znanja turističnih ponudnikov območja Srce Slovenije. V okviru projekta so italijanski partnerji izdelali novo spletno platformo za turistične destinacije, ki temelji na odprtokodnem sistemu za upravljanje vsebin.

Projekt GRISI PLUS (www.grisiplus.eu/home/) se osredotoča na reševanje izzivov povezanih z globalizacijo in hitro urbanizacijo, zaradi česar se podeželje sooča s staranjem prebivalstva, šibkim lokalnim gospodarstvom in pomanjkanjem inovacij. Projekt spodbuja uporabo geografskih informacij in geomatičnih orodij na podeželju.

Ana Savšek iz Razvojnega centra Srca Slovenije je na konferenci projekta GRISI PLUS predstavila rezultate evropskega projekta DANTE

Produkcija: Peternet