English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Napovedujemo: Srce Slovenije na konferenci o integralni zeleni ekonomiji

11. november 2014 - Na konferenci o integralnem zelenem gospodarstvu za boljši svet bodo 14. in 15. novembra 2014 predstavljeni potenciali Slovenije za uveljavitev trajnostnega in na vrednotah zgrajenega modela razvoja tudi v evropskem merilu. Slovenski modeli, kot so Srce Slovenije, Biotehniški center Naklo, Vrtec Slovenska Bistrica, Domel iz Železnikov, Solčavsko, in številni drugi, bodo razloženi s pomočjo osnovnega teoretskega okvira integralne ekonomije, ki sta ga postavila profesorja Lessem in Schieffer iz Ženeve.

V okviru te šole socialnega inoviranja smo že uveljavili slovensko in evropsko pot, v kateri sta poudarjeni usmeritvi:
  • v trajnostni razvoj z zelenim gospodarstvom - energetsko in prehransko (zlasti z ekološko pridelano hrano) samooskrbo, trajnostnim turizmom, ter drugimi prednostnimi področji,
  • v socialno, na znanju temelječe gospodarstvo, s čimer so tudi utemeljeni različni modeli privatizacije, kot sta notranji odkup in ustanovitev zadruge ali socialnega podjetja. To ekonomsko pot želimo še posebej podpreti, tako zaradi nespornih prednosti in koristi kot zaradi številnih potencialov, v tem trenutku še skoraj neizkoriščenih, Slovenije za tak ekonomski pristop.
Program konference: http://www.bc-naklo.si/index.php?id=2917 ali tukaj
Prijava: kliknite tukaj

O INTEGRALNI ZELENI SLOVENIJI:

Avtentično, vseslovensko in nestrankarsko gibanje za polnovredno življenje v mednarodno ugledni skupnosti Slovenije je nastalo iz Državljanske pobude za Integralno zeleno Slovenijo, ki jo je lani aprila podpisalo oz. podprlo več uglednih in za prihodnost vseh nas zavzetih slovenskih strokovnjakov, med njimi tudi mag. Andrej Kranjc, ddr. Barica Marentič Požarnik, ddr. Matjaž Mulej, mag. Violeta Bulc, dr. Janek Musek in mag. Vida Ogorelec. Nato je bilo z avtorjema integralne ekonomije (Ronnie Lessem, Alexander Schieffer, Trans4m, Ženeva) organiziranih več posvetov, 1.mednarodna konferenca o integralni zeleni ekonomiji (15.-17.9.2013, Univerza v Mariboru in Biotehniški center Naklo). Med drugim se je gibanje povezalo s Slovenskim forumom socialnega podjetništva in drugimi nosilci socialne ekonomije pri nas, številnimi nosilci prizadevanj za zeleno gospodarstvo in trajnostni razvoj, sodeluje z IRDO – inštitutom za družbeno odgovornost in Eko-socialnim forumom Slovenije, … Spomladi je bil za vodilni primer Integralne zelene Slovenije iz poslovnega sveta izbran družbeno odgovorni, snovno in energetsko učinkoviti Domel iz Železnikov. Gibanje gradi tudi na bogati slovenski tradiciji zadružništva.Produkcija: Peternet