English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Jerebova ulica 14, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Predstavitev projekta Poly-SUMP in metodologije »Future search« na konferenci v Trstu

26. september 2014 – Razvojni center Srca Slovenije se je 25. septembra v Trstu udeležil konference o trajnostnem načrtovanju mobilnosti v urbanih območjih. Konferenca je potekala v sklopu projekta BUMP (www.bump-mobility.eu), ki je namenjen promociji urbanim mobilnostnim načrtom.

V okviru konference je predstavnik Razvojnega centra Srca Slovenije predstavil projekt Poly-SUMP in metodologijo »Future search« ter izkušnje, ki jih je imel Razvojni center Srca Slovenije pri izvanju projekta na pilotnem območju 8 občin severno in vzhodno od Ljubljane. V okviru konference so bili predstavljeni tudi nekateri ostali projekti s področja mobilnosti, velik poudarek je bil predvsem na področju trajnostne mobilnosti v turizmu in uvajanja trajnostne mobilnosti v šole.


Trajnostna mobilnost v turizmu in uvajanje trajnostne mobilnosti v šole sta bili osrednji tematiki konference


Razvojni center Srca Slovenije je na konferenci predstavil projekt Poly-SUMP in metodologijo »Future search«


Predstavnik Razvojnega centra Srca Slovenije: Gašper Kleč

Produkcija: Peternet