English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Kazalci za merjenje inovativnosti v evropskih regijah

29. september 2014 - Devet partnerjev iz osmih evropskih držav smo v svojih regijah oblikovali in testirali orodje za merjenje inovativnosti, imenovano model ALBI (Advanced Local Balance of Innovation). Sestavljata ga 2 nivoja, kvantitativni in kvalitativni, ki skupaj vsebujeta 96 različnih indikatorjev na štirih področjih: industrijska struktura, izobraževanje in raziskave, infrastruktura in okvirni pogoj ter upravljanje inovacij.

Več o rezultatih projekta si lahko preberete v Končni publikaciji (v angleškem jeziku) in na spletni strani projekta IN-EUR, www.in-eur.eu.

Sodelujoče države na projekzu IN-EUR

Produkcija: Peternet