English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Jerebova ulica 14, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Prve tri slovenske občine skupno za večjo energetsko učinkovitost

15. september 2014 - Občine Dol pri Ljubljani, Litija in Šmartno pri Litiji so prve tri občine v Sloveniji, ki so podpisale dogovor o sodelovanju v projektu »100 % samozadostne skupnosti iz obnovljivih virov energije«. Slavnostni podpis dogovora je danes potekal danes na gradu Bogenšperk. Podpisali so ga župan občine Dol pri Ljubljani Primož Zupančič, župan občine Litija Franci Rokavec, župan občine Šmartno pri Litiji Milan Izlakar, direktorica Razvojnega centra Srca Slovenije Aleksandra Gradišek in predsednik Društva Slovenski E-forum Gorazd Marinček.

Cilj projekta je oblikovanje Trajnostnih energetskih akcijskih načrtov (TEAN – izpopolnjenih lokalnih energetskih konceptov z izdelano bilanco izpustov CO2) za vse tri sodelujoče občine v projektu. Hkrati pa bodo omenjene občine dobile tudi skupen Trajnostni energetski akcijski načrt, s katerim bo mogoče doseči višjo stopnjo energetske samooskrbe s krajevnimi obnovljivimi viri. To pomeni tudi nova delovna mesta in kroženje denarja v lokalnem gospodarstvu.

Projekt »100 % samozadostne skupnosti iz obnovljivih virov energije« v okviru programa Intelligent Energy Europe izvaja društvo za energetsko ekonomiko in ekologijo Slovenski E-forum skupaj s partnerjem Razvojnim centrom Srca Slovenije. Projekt, ki predstavlja novost v slovenskem prostoru, sofinancira Evropska unija.

Srce Slovenije je geografsko območje, ki v obliki srca povezuje 10 občin: Dol pri Ljubljani, Ivančna Gorica, Kamnik, Litija, Mengeš, Moravče, Radeče, Šentrupert, Šmartno pri Litiji in Zagorje ob Savi. Srce Slovenije je tudi znamka, ki povezuje ljudi, njihove pobude, izdelke, dogodke in projekte, ki tu nastajajo. Povezane občine imajo več možnosti za pridobitev javnih sredstev za uresničitev svojih idej, sodelovanje pa prinaša tudi skupno promocijo. Na področju turizma se Razvojni center Srca Slovenije skupaj z občinami trudi za večjo prepoznavnost območja in pestrejšo ponudbo za obiskovalce. Delajo s šolami, turističnimi ponudniki, kmeti, sodelujejo z nevladnimi organizacijami, spodbujajo lokalno samooskrbo s hrano in osveščajo na področju varovanja okolja. Že 10 let si v partnerskem sodelovanju z zadrugo za razvoj podeželja Jarina prizadevajo za razvoj področja samooskrbe z doma pridelano hrano. Ponosni so na to, da je vključenih že več kot 50 lokalnih pridelovalcev hrane, ki oskrbujejo več kot 50 šol in vrtcev v Sloveniji. Na temeljih lokalne samooskrbe s hrano so razvili tudi mrežo karavaningu prijaznih kmetij, na katerih se lahko avtodomarji oskrbijo z domačimi pridelki in uživajo v naravi.Na sliki (od leve proti desni): Primož Zupančič, Milan Izlakar, Franci Rokavec, Aleksandra Gradišek in Gorazd Marinček
 
Občine Dol pri Ljubljani, Litija in Šmartno pri Litiji so prve tri občine v Sloveniji, ki so podpisale dogovor o sodelovanju v projektu »100 % samozadostne skupnosti iz obnovljivih virov energije«

Produkcija: Peternet