English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Vabljeni na ponedeljkovo predstavitev aktualnih razpisov za podjetnike


V ponedeljek, 22.9., bosta potekali ob 11.00 v Litiji in ob 16.00 v Grosuplju brezplačni DELAVNICI, na katerih vam bomo predstavili storitve VEM točke ter program vavčerskega svetovanja in usposabljanja, največji poudarek pa bo na aktualnih podjetniških razpisih, ki so trenutno objavljeni.
Predstavljen bo razpis SPS Produkt 4 – subvencije za nakup nove tehnološke opreme ter razpisa MKGP za ukrep 312 – podpora ustanavljanju in razvoju mikro podjetij na podeželju in 311 – diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti.
Več informacij


Produkcija: Peternet