English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Jerebova ulica 14, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Predstavitev študije trajnostne mobilnosti na avtocestah

25. julij 2014 – Razvojni center Srca Slovenije se je v okviru evropskega projekta RITS-net udeležil projektnega srečanja v San Sebastianu v Španiji. Glavni poudarek srečanja je bil na predstavitvi osnutkov študij izvedljivosti in akcijskih načrtov, ki jih pripravljajo vsi partnerji projekta. Razvojni center Srca Slovenije je predstavil študijo »Trajnostna mobilnost na avtocestah«, kjer je bila narejena analiza stanja in pregled možnih ukrepov trajnostne mobilnosti ob slovenskih AC.

Narejena je bila tudi anketa med obstoječimi uporabniki skupinskega prevoza ter naključnimi vozniki. Za modeliranje učinkov sprememb je bil uporabljen multimodalni transportni model ljubljanske regije, ki smo ga dopolnili z uvedbo dveh novih transportnih sistemov in prometnih sredstev (carpool P&R in carpool direct). Model je bil uporabljen na primeru Ivančne Gorice. Predstavili smo tudi osnutek Akcijskega ITS načrta za Ljubljansko urbano regijo, kjer so navedeni ukrepi in finančni okvir za uvedbo posameznih Inteligentnih transportnih sistemov, ki so primerni za Ljubljansko urbano regijo.


Razvojni center Srca Slovenije je na projektnem srečanju predstavljal Gašper Kleč


Razvojni center Srca Slovenije je predstavil študijo »Trajnostna mobilnost na avtocestah«

Produkcija: Peternet