English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Srce Slovenije na okrogli mizi v Termah Snovik

22. avgust 2014 - »Terme Snovik so jedro, ki lahko generira podjetniški razvoj turizma«. V Termah Snovik je danes potekala okrogla miza oziroma strokovno srečanje z naslovom Termalna voda – vir življenja in razvoja. Gostitelji - Terme Snovik – Kamnik, d.o.o., zanje direktor Ivan Hribar - so jo organizirali v okviru dogodkov ob slavnostni počastitvi ob 20-letnici prvega pilotnega bazena Term Snovik – Kamnik.

Na okrogli mizi so sodelovali prof. dr. Bogomir Kovač, mag. Marjan Hribar, prof. dr. Tadeja Jere Jakulin, mag. Dušan Rajver, mag. Maja Pak, Aleksandra Gradišek, Janja Kokolj Prošek, Alenka Hribar, Manja Žebaljec in Ivan Hribar. Udeleženci so se vsak s svoje strokovne in osebne perspektive ozrli na 20-letno pot in spregovorili o svojem videnju uspeha Term Snovik ter o korakih, ki so nujni za nadaljnji razvoj slovenskega turizma. Gre namreč za še vedno rastočo panogo, saj so ljudje, kot kaže, svoj odgovor na recesijo našli prav v turizmu. So pa vedno zahtevnejši in vse bolj informirani potrošniki. Digitalni turist je povsem drugačen od predhodnih, pa tudi število turistov je v 50. letih naraslo iz 50 milijonov na več kot milijardo popotnikov in dopustnikov letno.

Prav tako so si bili enotni, da je bila usmeritev Term Snovik, da bodo energetsko učinkovite in okolju prijazne terme, vizionarska in da imajo dobro osnovo, ker so gradili na doseganju zahtevnih evropskih ekoloških standardov v turizmu (znak EU Eco Label – marjetica za okolje – v Termah Snovik so jo dobili prvi v državi). Direktor Term Ivan Hribar je ob tem pripomnil, da bi ga danes slišane lepe besede lahko uspavale, a da so zadaj ljudje in številke, ki se morajo pokriti, predvsem pa da po letih načrtov, vizij in gradnje prihaja težko obdobje vsakdanjega trdega boja na trgu. Vendar je glede na izjemno znanstveno podprto kakovost vode, ki je obogatena z minerali, njihova pot zagotovo lažja, kot če bi imeli na voljo »zgolj« termalno vodo. Da pa bodo goste privabili, jim morajo najprej ponuditi dobro zgodbo, ki jo bodo slednji v Tuhinjski dolini z okolico tudi doživeli v obliki inovativne in vrhunske storitve.

Mag. Dušan Rajver univ. dipl. inž. geol., Geološki zavod Slovenije
je spregovoril o tehničnih lastnostih vrtin in ocenil, da je vode, ki ima okoli 30 stopinj ali malo več, v Termah Snovik dovolj.

Prof. dr. Bogomir Kovač, redni profesor na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani je direktorju Hribarju in okoli njega zbrani podjetniški ekipi izrazil občudovanje in povedal, da so Terme Snovik zgled, kako lahko turizem postane eden temeljnih razvojnih vzgibov. Poudaril je, da gre za jedro, ki lahko generira podjetniški razvoj turizma. Izpostavil je podjetniško noto, žlahtnost in racionalnost, ki je ekipo brez izkušenj v turizmu popeljala do tako uspešnega projekta. Na primeru Term Snovik je izpeljal, kot je dejal, »temeljno sporočilo Sloveniji; da potrebujemo uporne in sposobne ljudi, ki kljubujejo in uspejo z zelo racionalnim pristopom«.

Mag. Marjan Hribar, direktor Direktorata za turizem in internacionalizacijo pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo RS je spomnil, da je ministrstvo za gospodarstvo leta 2003 Termam Snovik namenilo 1.803.000 evrov odobrene subvencije in da je bil to eden boljših primerov naložbe evropskih sredstev. Tudi na tem primeru gradi svoje prepričanje o nujnosti privatizacije, saj kaže analiza sofinanciranja projektov z EU sredstvi na velike razlike v prid zasebnim investitorjem.

Manja Žebaljec, nosilka dopolnilne dejavnosti na kmetiji v sosedstvu Term Snovik je izpostavila pomen lokalnih prireditev in kulinarike za goste, tudi za tuje, saj jezik pesmi in plesa razumejo prav vsi.

Prof. dr. Tadeja Jere Jakulin, izredna profesorica Univerze na Primorskem je poudarila, da je turizem pripovedovanje zgodb in da vidi potencial za rast Term Snovik v povezovanju.

Mag. Maja Pak, vodja raziskav in razvoja, Spirit Slovenija je zgodbe izpostavila kot strateško orodje pri trženju in krepitvi blagovnih znamk, saj nagovarjajo čustva.

Aleksandra Gradišek, direktorica Razvojnega centra Srca Slovenije je poudarila, da so Terme Snovik hrbtenično podjetje v Srcu Slovenije, ki povezuje ljudi in gradi na njihovih potencialih. Po njenih besedah je lokalni vpliv na turistični pristop posebnega pomena.


Okrogla miza je bila organizirana v okviru dogodkov ob slavnostni počastitvi 20-letnice prvega pilotnega bazena Term Snovik – Kamnik


Produkcija: Peternet