English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Jerebova ulica 14, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Razvojni center Srca Slovenije izdelal študijo Trajnostna mobilnost na avtocestah

23. junij 2014 – Razvojni center Srca Slovenije je v okviru evropskega projekta RITS-net izdelal študijo Trajnostna mobilnost na avtocestah. Rast motornega cestnega prometa in s tem povezani problemi, ki jih poznamo pod pojmi »zastoji-stroški-nevarnost-ogljični odtis«, so posledica gospodarskega razvoja in vse večje želje ljudi po mobilnosti. Pomembno vlogo pri reševanju tovrstne problematike imajo inteligentni transportni sistemi (ITS) in storitve. Skupinski prevoz oziroma carpooling je eden izmed načinov za optimizacijo kapacitete prevoznih sredstev. S tem lahko izboljšamo prometni nivo uslug, pripomoremo k večji varnosti, zmanjšamo porabo goriva itd.

V sklopu študije je bila narejena analiza stanja in pregled možnih ukrepov trajnostne mobilnosti ob slovenskih AC
. Narejena je bila tudi anketa med obstoječimi uporabniki skupinskega prevoza ter naključnimi vozniki. Za modeliranje učinkov sprememb je bil uporabljen multimodalni transportni model ljubljanske regije, ki smo ga dopolnili z uvedbo dveh novih transportnih sistemov in prometnih sredstev (carpool P&R in carpool direct). Model je bil uporabljen na primeru Ivančne Gorice.

V sklopu študije so predstavljene smernice za nadaljnji razvoj in uvajanje ukrepov za potrebe trajnostne mobilnosti na AC. Predlagano je povezovanje osnovne avtocestne infrastrukture z ostalimi načini prevoza v cestnem (multimodalnem) prevozu. V prihodnje se predvideva finančni vpliv na udeležence v prometu z vlaganji v osebne oziroma komercialne prenosne telekomunikacijske naprave in sisteme v vozilih (ITS). Nove tehnologije že sedaj poenostavljajo komunikacijo oz. razmerje prevoznik (ponudnik) – potnik (uporabnik). Na tak način uporabniki skrajšajo potovalni čas, zvišajo prometno varnost in s tem se posredno zmanjšajo negativni vplivi na okolje.

Celotno študijo lahko prebere na spodnji povezavi:

Shematski prikaz ITS v sistemu skupinskega prevoza v območju avtocest

Produkcija: Peternet