English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Predstavitev projekta Poly-SUMP in metodologije »Future search« twinning regijam

25. maj 2014 – Partnerji na projektu Poly-SUMP smo se med 21. in 23. majem udeležili projektnega srečanja v Lundu na Švedskem, ki je bilo namenjeno predvsem seznanitvi s projektom Poly-SUMP in prenosu metodologije »Future search« na regije, ki imajo podobne policentrične vzorce kot regije, ki so partnerice na projektu Poly-SUMP. Razvojni center Srca Slovenije je na projektno srečanje povabil Univerzo iz Maribora, prof. dr. Marjana Lepa, ki je predstavljal območje severovzhodne Slovenije.

Na srečanju so predstavniki »twinning« regije podali svoje pripombe na metodologijo »future search« in predloge, kako jo približati policentričnim regijam, da jo bodo uporabljale pri načrtovanju mobilnosti v prihodnosti. Končni rezultat projekta Poly-SUMP bodo namreč smernice za načrtovanje mobilnosti v policentričnih območjih, ki bodo namenjene regijam in lokalnim skupnostim pri lažjem načrtovanju mobilnosti. Zato so bili komentarji »twinning« regij pri sami pripravi smernic zelo koristni.

Razvojni center Srca Slovenije je na projektno srečanje povabil Univerzo iz Maribora, prof. dr. Marjana Lepa, ki je predstavljal območje severovzhodne Slovenije

Produkcija: Peternet