English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Partnerji projekta Poly-SUMP smo predstavili rezultate lokalnih delavnic

25. januar 2014 – Partnerji na projektu Poly-SUMP smo se med 20. in 22. januarjem udeležili projektnega srečanja v Lundu na Švedskem, kjer smo predstavljali rezultate lokalnih delavnic »Future search«, ki smo jih organizirali jeseni 2013. Razvojni center Srca Slovenije je lokalno delavnico »Future Search« organiziral med 23. in 24. oktobra 2013 na Mengeški koči. Na lokalni delavnici so tako predstavniki občin, Ministrstva za infrastrukturo in prostor, prevoznikov in zainteresirane javnosti oblikovali ideje za razvoj trajnostne mobilnosti na pilotnem območju.

Na projektnem srečanju na Švedskem je tako vseh 6 pilotnih regij v okviru projekta Poly-SUMP predstavljalo rezultate lokalnih delavnic ter akcijske načrte, ki so bili narejeni skupaj v sodelovanju z udeleženci lokalnih delavnic. Projektni partnerji so veliko pozornosti namenili testiranju metodologije »Future search« in problemom pri izvajanju te metodologije. Končni rezultat projekta Poly-SUMP bodo namreč smernice za načrtovanje mobilnosti v policentričnih območjih, ki bodo namenjene regijam in lokalnim skupnostim pri lažjem načrtovanju mobilnosti.

 

Končni rezultat projekta Poly-SUMP bodo smernice za načrtovanje mobilnosti v policentričnih območjih

Produkcija: Peternet