English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Srce Slovenije na posvetu o integralni ekonomiji v Ljubljani

17. junij 2014 - Na povabilo dr. Darje Piciga je Srce Slovenije 16. junija 2014 sodelovalo na posvetu o integralni ekonomiji, ki je potekal na Biotehniški fakulteti v Ljubljani. Na posvetu so bili predstavljeni prebojni slovenski primeri podjetniških in inovativnih praks, med njimi tudi Srce Slovenije. Kot posebna gosta sta bila na dogodku prisotna avtorja koncepta integralne ekonomije profesorja Ronnie Lessem in Alexander Schieffer iz Švice.

Profesorja Schieffer in Lessem sta primere slovenskih podjetniških in inovativnih praks, ki delujejo v skladu z načeli trajnostnega razvoja, razložila s pomočjo teorije integralne ekonomije. Poleg Srca Slovenije je bilo predstavljeno tudi visokotehnološko podjetje Domel iz Železnikov in turistična destinacija Solčavsko, ki gradi na spoštovanju naravne in kulturne dediščine.

S posvetom so organizatorji želeli spodbuditi družbeno inoviranje v podporo trajnostnemu, na znanju temelječemu podjetništvu in prispevati k širši uveljavitvi že uspešnih domačih primerov te perspektivne razvojne usmeritve. Razvojni center je predstavil tudi evropski projekt FaRInn, ki v sodelovanju s partnerji iz drugih evropskih držav spodbuja upoštevanje koncepta odgovornega inoviranja.

Profesorja Schieffer in Lessem sta se skupaj z dr. Darjo Piciga udeležila tudi študijskega obiska po Srcu Slovenije ter obiskala Razvojni center Srca Slovenije, Mizarstvo Kos na Veliki Preski, Oglarsko deželo in Deželo kozolcev v Šentrupertu. Poudarila sta pomen sodelovanja in povezovanja v lokalni skupnosti ter spoštovanja narave, kulturne dediščine in znanj ljudi.


Soavtor koncepta integralne ekonomije prof. Schieffer


Mojca Štepic iz Razvojnega centra Srca Slovenije


Avtorja koncepta integralne ekonomije sta na terenu obiskala tudi nekaj dobrih praks povezovanja na podeželju


Produkcija: Peternet